Hoe Werkt een Terugslagklep

Een veerbekrachtigde inline terugslagklep (keerklep)

Figuur 1: Terugslagklep

Een terugslagklep is een afsluiter die een vloeistofstroom maar in één richting doorlaat. Een terugslagklep wordt ook wel een terugslagventiel, tegenstroombeveiliger of keerklep genoemd. Dit type afsluiter bestaat uit één inlaatpoort en één uitlaatpoort. Een terugslagklep wordt gebruikt om tegenstroming in systemen tegen te gaan. Figuur 1 laat een voorbeeld van een terugslagklep zien.

Een terugslagklep heeft een eenvoudig ontwerp en werkt door middel van een drukverschil. Er is een hogere druk aan de inlaatpoort nodig om het ventiel te openen. Wanneer de druk aan de uitlaatpoort hoger (of de druk aan de inlaatpoort is niet hoog genoeg) is, zal de terugslagklep sluiten. Het afsluitmechanisme verschilt per type keerklep. In vergelijking met andere afsluiters is er geen hendel, actuator of menselijke handeling nodig om te werken.

Terugslagkleppen worden voornamelijk geplaatst in toepassingen waar tegenstroming voor problemen zorgt. Terugslagkleppen zijn een goedkope, effectieve en goede oplossing voor deze problemen. Vervuiling stroomafwaarts kan door tegenstroming stroomopwaarts voor problemen zorgen. Een terugslagklep kan dit voorkomen. De riolering bevat bijvoorbeeld keerkleppen zodat afvalwater niet door de inlaat naar buiten kan. Ze bieden ook een oplossing wanneer tegenstroming schade aan apparatuur kan veroorzaken. Een omgekeerde osmose filter kan bijvoorbeeld alleen in één richting water doorlaten. Daarom wordt er stroomafwaarts een terugslagklep geplaatst om tegenstroming te voorkomen. Er zijn verschillende maten, uitvoeringen en materialen beschikbaar zodat er voor iedere toepassingen een terugslagventiel beschikbaar is.

 

Bekijk onze online selectie terugslagkleppen!

Inhoudsopgave

Hoe werkt een terugslagklep?

Openingsdruk

Omdat terugslagventielen alleen stroming in één richting toestaan, hebben ze een minimale verschildruk van het medium nodig om te openen. Deze minimale druk wordt de ‘openingsdruk’ of de ‘cracking pressure’ genoemd. De specifieke openingsdruk verschilt per uitvoering en klepgrootte. Het is dus belangrijk dat uw systeem deze openingsdruk kan genereren. Voor de meeste terugslagventielen uit ons assortiment is de openingsdruk tussen de 0,03 bar en de 0,1 bar, maar dit kan ook hoger zijn.

Sluiten

Als de inlaatdruk onder de openingsdruk daalt, sluit de klep. De klep sluit ook als er een tegendruk (stroming die van de uitlaat naar de inlaat probeert te bewegen) is. Afhankelijk van het ontwerp van de terugslagklep kan het sluitmechanisme veranderen. Kort gezegd drukt de tegendruk een kogel, membraan of schijf tegen de klepzitting en dicht deze af. Afhankelijk van het ontwerp kan het sluitproces worden ondersteund door een veer of door zwaartekracht.

Installatie Oriëntatie

Omdat een terugslagklep slechts in één richting werkt, is het cruciaal om de juiste installatieoriëntatie te kennen. Vaak is er een pijl op de behuizing om de stroomrichting aan te geven. Anders moet u de klep onderzoeken om te controleren of deze in de beoogde stroomrichting is geïnstalleerd. Als de klep verkeerd is geplaatst kan de stroom niet door het systeem bewegen en kan drukopbouw schade veroorzaken.

Terugslagklep typen

 

Afhankelijk van het ontwerp van de terugslagklep zullen ze iets anders werken. De meest gebruikelijke terugslagklep is een veerbelaste in-lijn terugslagklep. Hieronder worden meerdere uitvoeringen behandeld.

Veerbekrachtigde inline terugslagklep

Inline veerbekrachtigde terugslagkleppen zijn veel gebruikt en hebben een eenvoudig ontwerp. Figuur 1 en 2 tonen een voorbeeld van een inline veerbekrachtigde terugslagklep waarbij in figuur 2 de hoofdcomponenten en de stroomrichtingen worden aangeduid.

De stroming moet genoeg druk (kracht) leveren om de openingsdruk en de veerkracht te overwinnen. Bij genoeg kracht wordt de schijf weggeduwd en opent de klep. Bij tegendruk of een te lage ingangsdruk wordt de schijf tegen de doorlaat gedrukt en sluit de klep. De veer, samen met de korte bewegingsafstand van de schijf, zorgt voor een snelle reactietijd bij het sluiten.

Dit klepontwerp voorkomt drukgolven en dus waterslag. Veel voorkomende typen veerbekrachtigde inline terugslagkleppen zijn nozzle check valves of silent check valves. Ze kunnen in een verticale of horizontale richting worden geïnstalleerd. Omdat het inline kleppen zijn, moeten ze volledig worden verwijderd uit het systeem voor inspectie of onderhoud.

Veerbekrachtigde inline terugslagklep. Hoofdcomponenten: klepzitting (A), schijf (B), veer (C) en geleiding (D)

Figuur 2: Veerbekrachtigde inline terugslagklep. Hoofdcomponenten: behuizing (A), schijf (B), veer (C) en geleiding (D)

Veerbekrachtigde Y-terugslagklep

Veerbelaste Y-terugslagkleppen werken zeer vergelijkbaar met inline veerbekrachtigde terugslagkleppen. Het verschil, zoals u in figuur 4 kunt zien, is dat de veer en de beweegbare schijf onder een hoek zijn geplaatst. Dit creëert een y-vorm, vandaar de naam van de klep. De werking is hetzelfde als bij een inline ventiel. Het verschil is dat de beweegbare componenten nu schuin staan. Hierdoor kan het worden geïnspecteerd en onderhouden terwijl het nog is aangesloten op het systeem. Ze zijn echter groter en nemen meer ruimte in beslag binnen het systeem.

Y-terugslagklep

Figuur 3: Y-terugslagklep

Balkeerklep

Een kogelterugslagklep maakt gebruik van een vrij zwevende of veerbekrachtigde kogel die rust op de afsluitende zitting om de doorlaat te sluiten. De afdichtzitting is normaal conisch toelopend om de bal in de zitting te geleiden en een positieve afdichting te creëren, waardoor tegenstroming wordt tegengehouden. Wanneer de druk van het medium in de inlaatzijde de openingsdruk overschrijdt, wordt de kogel losgemaakt van zijn zitting en kan stroming optreden. Bij tegendruk of een te lage inlaatdruk klemt de bal door tegendruk of veerkracht tegen de zitting, waardoor de terugslagklep sluit.

Veerbekrachtigde kogelterugslagklep met de inlaatpoort aan de linker- en uitlaatpoort aan de rechterkant

Figuur 4: Veerbekrachtigde kogelterugslagklep in open positie (A), en gesloten positie (B)

Membraan terugslagklep

Membraan terugslagkleppen bestaan uit een rubberen membraan dat open buigt bij voldoende inlaatdruk. Over het algemeen hebben deze kleppen een vrij zwevend zelfcentrerend membraan, waardoor ze normaal open (NO) zijn. Dit betekent dat er geen ‘openingsdruk’ is. Bij de normaal gesloten (NC) uitvoering is er door de elasticiteit van het membraan wel een openingsdruk.

Figuur 5 laat de werking van een membraan terugslagventiel zien. Links op figuur 5 is een normaal open membraan terugslagklep te zien, waar bij een kleine inlaatdruk stroming mogelijk is. In het midden van figuur 5 is te zien dat bij een hogere druk het membraan verder openstaat en meer stroming doorlaat. Rechts op figuur 5 is te zien dat door tegenstroming het membraan sluit. Vanwege het normaal open karakter zijn membraan terugslagkleppen ideaal voor lagedruk- of vacuümtoepassingen.

Membraanterugslagklep normaal open (links), open met inlaatdruk (midden) en gesloten vanwege tegenstroming (rechts)

Figuur 5: Membraanterugslagklep normaal open (links), open met inlaatdruk (midden) en gesloten vanwege tegenstroming (rechts)

Terugslagklep liftmodel

Het liftmodel is een veerbekrachtigde uitvoering van een terugslagklep. Een geleide schijf wordt door een veer op de klepzitting geduwd. Door de veer en zwaartekracht is er sprake van een openingsdruk. Als de openingsdruk wordt overwonnen beweegt de schijf in een verticale lijn omhoog waardoor stroming mogelijk is. Door de geleiding wordt de schijf altijd met dezelfde uitlijning en afdichting teruggeplaatst. Bij de meeste uitvoeringen van het liftmodel moet het medium een bocht van 90 graden maken, zoals te zien in figuur 6.

Er bestaan ook uitvoeringen die een afwijkende bocht of helemaal geen bocht maken. Als de inlaat druk daalt of bij tegendruk zal de klep sluiten door zwaarte-, veerkracht of de tegendruk. Bij uitvoeringen zonder veer is het belangrijk dat de terugslagklep juist is georiënteerd voor sluiting door zwaartekracht.

Liftmodel terugslagklep

Figuur 6: Liftmodel terugslagklep. Links in open postie, rechts gesloten door tegenstroming. 

Scharnierende terugslagklep (swing type)

Scharnierende terugslagkleppen worden ook wel aangeduid als ‘swing type’ of ‘tilting-disc’ terugslagventielen. Ze bestaan uit een schijf die open of dicht scharniert door de inlaatdruk. Als de inlaatdruk afneemt of bij tegenstroming scharniert de schijf op de doorlaat en sluit de klep. Bij uitvoeringen zonder veerbekrachtiging moet er rekening worden gehouden met de montage-oriëntatie voor sluiting door zwaartekracht. Figuur 7 laat een voorbeeld van een scharnierende terugslagklep zien.

Scharnierende terugslagklep

Figuur 7: Scharnierende terugslagklep. Met bouten bevestigde bovendelen (A), scharnier (B), behuizing (C), schijf (D), en pakking (E)

Stop-terugslagklep

Een stop-terugslagklep is meestal een veerbekrachtigde Y-terugslagklep of lift model terugslagklep die ook handmatig afgesloten kan worden. Hierdoor kunnen ze functioneren als een normaal terugslagventiel maar tevens ook als een normale afsluiter in een open of gesloten positie. Dit type afsluiter vervult dus twee functies. Ze worden vaak gebruikt in energiecentrales, ketelcirculatie, stoomgeneratoren, turbinekoeling en veiligheidssystemen.

Stop-terugslagklep

Figuur 8: Stop-terugslagklep

Vlinder of wafer terugslagklep

De term vlinder of wafer terugslagklep verwijst naar hetzelfde werkingsprincipe.. Ze bestaan uit een vlinder- of wafer schijf die met een veer op een scharnier geplaatst is. Wanneer de inlaatdruk hoger is dan de openingsdruk, worden de schijf (of schijven) opengedrukt, zoals te zien in figuur 9. Wanneer de openingsdruk niet wordt overwonnen, of bij tegenstroming, sluit de schijf (of schijven) de doorlaat. Dit ventieltype zorgt voor een rechte mediastroom met minimale obstructie.

Vlinder of wafer terugslagklep

Figuur 9: Vlinder of wafer terugslagklep

Eendenbek terugslagklep (duckbill check valve)

Eendenbek terugslagklep

Figuur 10: Eendenbek terugslagklep

Eendenbek terugslagkleppen hebben een zachte slang met aan het einde een natuurlijke platte vorm, zoals te zien in figuur 10. Deze vorm lijkt op een eendenbek. De stroming komt bij het ronde, open gedeelte binnen en de inlaatdruk opent het platte einde van de eendenbek, waardoor het medium kan doorstromen. Wanneer de druk wegvalt, keert het einde van de eendenbek weer in de platte vorm terug en sluit daardoor de tegenstroom af, zoals te zien in figuur 11.

Eendenbek terugslagklep met stroming oriëntatie pijlen

Figuur 11: Eendenbek terugslagklep met stroming oriëntatie pijlen

Voetklep

Voetklep

Figuur 12: Voetklep

Een voetklep is een terugslagklep in combinatie met een zeef geplaatst aan de inlaatzijde. Ze worden geplaatst aan de start van leidingen en slangen. Doorgaans worden inline veerbekrachtigde of balkeerkleppen gebruikt voor voetkleppen. Hierdoor laten voetkleppen stroming alleen in één richting door. Door de zeef aan de inlaatzijde wordt voorkomen dat er vuil in het systeem komt.

Voetkleppen worden vaak geïnstalleerd aan het einde van een aanzuigleiding in een waterbron, brandstoftank of andere toepassingen waar de aanzuiging zich onder de pomp bevindt. De keerklep voorkomt dat de aanzuigleiding leegloopt, zodat de pomp niet droogloopt. Bovendien zorgt het filter ervoor dat er geen vuil aangezogen wordt. Figuur 12 laat een voorbeeld van een voetklep zien.

 

Materialen

Messing

Messing terugslagkleppen hebben uitstekende eigenschappen voor toepassingen die lucht, water, olie of brandstoffen gebruiken. Het is echter niet bestand tegen zeewater, gedestilleerd water of gechloreerd water. Ze zijn minder bestand tegen hitte en corrosie in vergelijking met roestvrij staal en worden meestal gebruikt voor kleinere toepassingen met lage druk.

Roestvrij staal

Roestvrije terugslagkleppen hebben een superieure corrosieweerstand, hittebestendigheid, lage temperatuurbestendigheid en uitstekende mechanische eigenschappen. Voor toepassingen die geen hoge duurzaamheid of weerstand vereisen, is roestvast staal meestal geen kosteneffectieve oplossing in vergelijking met PVC- of messing terugslagkleppen.

PVC (polyvinylchloride)

PVC-terugslagkleppen worden vaak gebruikt in irrigatie- en waterbeheersystemen. Ze zijn corrosiebestendig tegen de meeste corrosieve media zoals zeewater, zuren, basen, chlorideoplossingen en organische oplosmiddelen. Ze zijn echter niet bestand tegen aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen en hebben meestal een maximale temperatuur rond 60°C.

Polypropyleen (PP)

Polypropyleen terugslagkleppen worden gebruikt voor water, agressieve media en vloeibare voedselproducten. Ze zijn bestand tegen de meeste corrosieve media zoals anorganische zuren, basen en waterige oplossingen die metalen snel aantasten. Ze zijn echter niet bestand tegen geconcentreerde zuren en oxidatiemiddelen en hebben meestal een maximale temperatuur rond 80°C.

Selectie criteria

Bij het kiezen van een terugslagklep voor uw toepassing moet u rekening houden met de volgende criteria:

 1. Compatibiliteit met het medium
 2. Leidingmaat voor aansluitingen
 3. Maximale druk en vereiste openingsdruk
 4. Installatiepositie: horizontaal, verticaal – stroming naar boven of beneden.
 5. Maximale afmetingen
 6. Toegankelijkheid voor inspectie en onderhoud
 7. Temperatuur

Terugslagklep toepassingen

Vanwege de werking van terugslagkleppen worden ze in verschillende toepassingen gebruikt om een van de volgende vier redenen:

 • Ter bescherming van apparatuur
 • Ter voorkoming van vervuiling als gevolg van terugstroom
 • Om overhevelen te voorkomen
 • Om een vacuümafdichting te behouden

Vanwege hun functie worden ze in bijna elke branche gebruikt. Ze worden gebruikt op gangbare huishoudelijke apparaten, zoals vaatwassers, wasmachines en afvalwaterleidingen. Voor industriële doeleinden worden ze gebruikt op ketels, ovens, gassystemen, pomptoepassingen of vacuümsystemen. Ze worden ook vaak gebruikt op water- en CO2-lijnen als aquariumterugslagkleppen. Twee van de meest gebruikelijke toepassingen van terugslagkleppen zijn voor water en lucht, dus die worden hieronder dieper besproken.

Terugslagkleppen voor water

Terugslagkleppen worden gebruikt in tal van watertoepassingen, zoals drinkwater- en afvalwatertoepassingen, en worden eenvoudigweg eenrichtingswaterkleppen genoemd. Voor drinkwatertoepassingen zorgen ze ervoor dat er geen media uit de omgeving (uitlaatzijde van de klep) in het systeem met het veilige schone drinkwater kan komen. Hierdoor wordt verontreiniging voorkomen. Voor afvalwatertoepassingen zorgen ze ervoor dat het afvalwater niet opnieuw in het systeem kan komen en een overloop of extra verontreiniging kan veroorzaken.

Voor waterpomptoepassingen wordt vaak een voetklep gebruikt om ervoor te zorgen dat er geen vervuiling in de leiding komt en om de inwendige druk voor het vullen te behouden. Eendenbekventielen kunnen ook worden gebruikt voor lozingen op waterlijnen. Terugslagkleppen zorgen dat er geen afgevoerd water terug in de afvoerpomp terechtkomt bij uitschakeling van de pomp.

Pneumatische terugslagklep

Een pneumatische terugslagklep, of luchtterugslagklep laat de luchtstroom binnen en zorgt dat de druk blijf behouden. Ze worden vaak lucht eenrichtingskleppen genoemd. De meest voorkomende toepassingen is voor een luchtcompressor. De kleppen laten de compressor toe om bepaalde delen onder druk te houden en andere delen onder druk te zetten. Ze kunnen worden geplaatst op een zuigercompressor (inlaat en uitlaat), luchtontvanger, persleiding, enz.

Veelgestelde Vragen

Wat is het terugslagklep symbool?

Het symbool van de terugslagklep is te zien in afbeelding 13. De pijl wijst in de richting waarin stroming wordt toegelaten door het ventiel. De verticale lijn geeft aan dat er geen tegenstroming mogelijk is.

Terugslagklep symbol

Figuur 13: Terugslagklep symbol

Wat is het doel van een terugslagklep?

Het belangrijkste doel van een terugslagklep is het voorkomen van tegenstroming in een systeem. Tegenstroming kan stroomopwaarts apparatuur beschadigen of de stroming verontreinigen.

Wat zijn veel voorkomende problemen met terugslagkleppen?

Algemene problemen met de regelklep zijn: geluid, waterslag, trillingen, terugstroom, vastlopen, lekkage en slijtage / beschadiging van onderdelen. Om problemen te voorkomen is het cruciaal dat een terugslagklep correct wordt gekozen voor de toepassing en het medium. De twee meest voorkomende problemen als gevolg van onjuiste ventielkeuze zijn tegenstroming en waterslag. Voor beide problemen moet een snel sluitende terugslagklep worden gebruikt. Tegenstroming kan optreden als de keerklep niet snel genoeg sluit. Waterslag kan optreden als er zich een drukstoot voordoet waardoor schokgolven in het medium ontstaan.

Kan een terugslagklep waterslag stoppen?

Een snelwerkende terugslagklep kan waterslag voorkomen. Dit voorkomt drukstoten, waardoor schokgolven door het medium ontstaan. Deze schokgolven kunnen apparatuur en leidingsteunen beschadigen en zelfs leidingen doorbreken.

In welke oriëntatie moet een terugslagklep worden geïnstalleerd?

Terugslagkleppen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met hun in- en uitlaat. De stroomrichting wordt vaak weergegeven door middel van een pijl op de behuizing. Aangezien ze alleen stroming in één richting doorlaten werkt een terugslagklep niet als deze verkeerd is georiënteerd. In termen van horizontaal of verticaal hangt dit af van het ontwerptype van uw klep. Als de klep een veer heeft is elke oriëntatie prima. Zonder veerbekrachtiging kan de zwaartekracht van invloed zijn op de werking van de terugslagklep. Zorg ervoor dat u de interne onderdelen kent om voor een juiste verticale of horizontale installatie te zorgen.

Waarom werkt mijn terugslagklep niet?

Als een terugslagklep niet werkt laat het tegenstroming toe. Dit kan een van de volgende oorzaken hebben: plakken, lekken of langzaam sluiten. Als er geen filter in de lijn aanwezig is, kan er vuil of vuil tussen de schijf en de behuizing vast komen te zitten. Door slijtage of corroderende media op het materiaal kan de schijf of de zitting beschadigd raken of scheuren. Hierdoor is geen goede afdichting mogelijk is en kan tegenstroming plaatsvinden. Als de klep te langzaam sluit kan tegenstroming plaatsvinden voordat een goede afdichting plaatsvind. Zorg ervoor dat de zwaartekracht het ontwerp helpt en/of dat uw veer snel genoeg is om de klep snel te sluiten.

Bekijk onze online selectie terugslagkleppen!


Maandelijkse nieuwsbrief

 • Wie: Voor iedereen met interesse in fluid control technologie!
 • Waarom: Heldere en interessante technische informatie over ons vakgebied in een compact maandelijks overzicht.
 • Wat: Nieuwe producten, technische achtergrondartikelen, video’s, aanbiedingen, branche info, en nog veel meer waarvoor u zich moet aanmelden om het te zien!