Hoe Vervang je een Magneetventiel Spoel

Hoe Vervang je een Magneetventiel Spoel

Onderdelen van een magneetventiel

De spoel van het magneetventiel genereert een magnetisch veld. Deze beweegt een ferromagnetische plunjer in de klep die de klep opent of sluit. Wanneer een spoel (solenoïde) defect is, kan het moeilijk zijn om een vervanging voor het origineel te vinden. Een universele vervangingsspoel kan een oplossing zijn. In dit artikel worden de belangrijkste parameters opgesomd waarmee u rekening moet houden om een weloverwogen keuze te maken.

Bekijk onze selectie magneetventiel spoelen of koop een nieuw magneetventiel!!!

1. Bepaal de afmetingen en bevestiging van de spoel

Een van de belangrijkste aspecten bij de keuze van een vervangingsspoel is dat de afmetingen van het gat overeenkomen met de oorspronkelijke spoel (diameter D en hoogte H). De vervangende spoel mag een kleine speling in de diameter hebben, maar niet te groot. De veldsterkte neemt af naarmate de spleet groter wordt. Als vuistregel kunt u uitgaan van een maximale tolerantie van 15% van de armatuurdiameter. Vaak worden spoelen vastgezet met een moer.

diameter en hoogte van het gat in de spoel

De diameter en hoogte van het gat in de spoel

2. Bepaal de spanning en het elektrisch vermogen

Spanning en type signaal (AC of DC)

Bepaal of de elektrische aansluiting AC of DC is. AC staat voor Alternating Current (wisselstroom), DC voor Direct Current (gelijkstroom). AC wordt soms aangegeven met de frequentie van het spanningssignaal in Herz (Hz), bijvoorbeeld 50Hz of 60Hz. Soms wordt een symbool gebruikt. AC wordt weergegeven door ~. DC wordt weergegeven door - - - .

Typische spanningen zijn 230V AC, 120V AC, 24V AC, 24V DC of 12V DC. Als u niet zeker bent van de spanning en het type signaal (AC / DC), is het een goed idee om de voeding te controleren met een multimeter.

Elektrisch vermogen (Watt)

Het elektrisch vermogen van een spoel is de hoeveelheid elektrische energie die wordt gedissipeerd (gebruikt) als deze op het magneetventiel is gemonteerd en wordt ingeschakeld. Dit wordt gewoonlijk uitgedrukt in eenheden van watt (W). Zorg ervoor dat de capaciteit van de vervangende spoel ongeveer gelijk is aan, of groter dan, de waarde van de defecte spoel.

Voor gelijkstroom is het elektrisch vermogen lineair afhankelijk van de spanning en de stroomsterkte volgens de formule:

P = V · I

waar:

  • P = elektrisch vermogen in watt (W)
  • V = spanning in volt (V)
  • I = stroomsterkte in ampère (A)

Als twee van de drie variabelen bekend zijn, is de derde eenvoudig te berekenen. Ter illustratie berekenen we de stroomsterkte van een 12V gelijkstroomspoel met een vermogen van 6 watt. I = P / V of 6/12 = 0,5 Ampère.

Voor wisselstroom is deze formule niet van toepassing, omdat het spanningssignaal een sinusvormige beweging is. Het werkelijke vermogen kan worden bepaald met een correctiefactor, de zogenaamde vermogensfactor. In de praktijk zal het werkelijke vermogen iets lager zijn dan Volt x Ampère.

3. Bepaal het type connector

Magneetventielspoelen worden vaak aangeboden met een DIN-connector. De spoel wordt uitgevoerd met pinnen die kunnen worden aangesloten op een vrouwelijke connector. Een DIN-connector heeft duidelijke voordelen ten opzichte van draden, zoals goede isolatie, bescherming tegen vocht en snelle aansluiting. De meest voorkomende modellen zijn DIN43650-A en DIN43650-B. De afmetingen van beide varianten zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Afmetingen magneetventiel met DIN-A stekkerAfmetingen DIN-A connector magneetventiel

Afmetingen voor DIN-A (links) en DIN-B (rechts).

4. Normen

IP-beschermingsgraad

De meeste spoelen zijn voorzien van een DIN-A of DIN-B connector (volgens EN 175301-803) en hebben daarom een IP65-beschermingsgraad, mits correct aangesloten.

ATEX

ATEX, Frans voor ATmosphéres EXplosibles, is een Europese richtlijn die eisen beschrijft voor apparaten en systemen in een potentieel explosieve omgeving.

5. Installatie

Voordat u met de installatie begint, moet u de veiligheidsinstructies hebben gelezen. Bevestig de spoel op het magneetventiel volgens de voorbeeldtekening. Als u wisselstroom gebruikt, is het zeer belangrijk dat de spoel niet onder spanning staat wanneer deze niet op het magneetventiel is gemonteerd. Door het gebrek aan massa in de spoelkern neemt de stroom toe, waardoor de spoel kan verbranden.

Voorbeeld spoelmontage op magneet

Installatie van een DIN-connector voor magneetventielen.

Als de spoel een DIN-connector heeft, kan de onderstaande figuur als richtlijn worden gebruikt. Sluit de klemmen 1 en 2 aan op de voeding. De polariteit is niet belangrijk. Sluit altijd de aarde aan, gebruik nooit de buis zelf als aarding. Sluit de connector zo aan dat er geen vocht kan binnendringen. Gebruik een ronde kabel en zorg ervoor dat de druppels op de kabel niet in de connector kunnen glijden.

Montage DIN connector magneetventiel

Installatie van een DIN-connector voor magneetventielen.

Bekijk onze selectie magneetventiel spoelen of koop een nieuw magneetventiel!!!