Vervangen spoel magneetventiel

Een spoel van een magneetventiel vervangen

24V DC magneetventiel spoel

Figuur 1: 24V DC magneetventiel spoel

Een spoel van een magneetventiel kan soms defect raken door slijtage of elektrische problemen. Weten hoe u een bobine vervangt is waardevol en bespaart op de lange termijn tijd en geld. Dit artikel beschrijft de verschillende stappen om een spoel van een magneetventiel te vervangen.

Defecte spoel van magneetventiel

Een spoel van een magneetventiel kan een of meer storingsverschijnselen vertonen, wat aangeeft dat het tijd is om de spoel te vervangen.

  • Niet openen of sluiten: Als de klep niet opent of sluit, kan dit te wijten zijn aan een defecte magneetspoel.
  • Oververhitting: Als de spoel te heet wordt om aan te raken, is dat een duidelijk teken dat hij oververhit raakt en vervangen moet worden.
  • Onregelmatige werking: De spoel kan defect zijn als het magneetventiel onregelmatig of inconsistent werkt.
  • Zichtbare schade of brandplekken: Als je fysieke schade of brandplekken op de spoel ziet, moet deze waarschijnlijk worden vervangen.
  • Elektrisch testen: Gebruik een multimeter om de nominale weerstand van de spoel te testen om vast te stellen of deze goed werkt. Als de gemeten waarde aanzienlijk afwijkt, moet de spoel mogelijk worden vervangen. Als een spoel met een nominale waarde van 50 ohm bijvoorbeeld 75 ohm aangeeft, kan deze beschadigd zijn.

Lees ons artikel over het oplossen van problemen met magneetventielen voor meer informatie over mogelijke oorzaken en oplossingen.

Een magneetventielspoel vervangen

In dit gedeelte worden de stappen beschreven om een juiste vervanging te vinden voor een spoel van een magneetventiel.

1. Bepaal de afmetingen van de spoel

2. De spanning en het elektrisch vermogen bepalen

3. Het type connector bepalen

4. Normen

5. Installatie

1. Bepaal de afmetingen van de spoel

De afmetingen van de oorspronkelijke spoel (diameter D en hoogte H) moeten overeenkomen met die van de vervangingsspoel. De vervangende spoel kan een kleine speling in diameter hebben. Als vuistregel kunt u uitgaan van een maximale tolerantie van 15% van de armatuurdiameter.

De diameter en hoogte van het gat in de spoel

Figuur 2: De diameter (D) en hoogte (H) van het gat in de spoel

2. De spanning en het elektrisch vermogen bepalen

Spanning en signaaltype (AC of DC)

Bepaal of het magneetventiel AC- of DC-spanning nodig heeft. AC wordt soms aangegeven met de frequentie van het spanningssignaal in Hertz (zoals 50Hz of 60Hz), of het symbool '~' wordt gebruikt. DC wordt vaak weergegeven met "- - -" (drie streepjes). Typische spanningen zijn 230V AC, 120V AC, 24V AC, 24V DC of 12V DC.

Elektrisch vermogen (watt)

Het elektrisch vermogen van een spoel (uitgedrukt in watt) is de hoeveelheid elektrische energie die gedissipeerd wordt wanneer de spoel op het magneetventiel gemonteerd is en ingeschakeld wordt. Zorg ervoor dat de capaciteit van de vervangende bobine ongeveer gelijk is aan, of hoger is dan, de waarde van de defecte bobine.

Het elektrisch vermogen voor gelijkspanning wordt gegeven door:

P= V I

  • P: Elektrisch vermogen in watt (W)
  • V: Spanning in volt (V)
  • I: Stroom in ampère (A)

Om bijvoorbeeld de stroom over een 12V gelijkstroomspoel met een vermogen van 6 watt te berekenen. I = P / V of 6/12 = 0,5 Ampère.

Let op: De bovenstaande vergelijking is niet van toepassing op een wisselstroomsignaal, omdat het spanningssignaal continu sinusvormig beweegt. Het werkelijke vermogen wordt bepaald met een correctiefactor, de arbeidsfactor. In de praktijk zal het werkelijke vermogen iets lager zijn dan Volt x Ampère.

3. Het type connector bepalen

Een magneetventielconnector is een gestandaardiseerde elektrische connector die magneetventielen met hun regelsystemen (of voeding) verbindt. Er worden verschillende soorten DIN-connectoren gebruikt voor magneetventielen, waarvan DIN 43650-A en B de meest voorkomende zijn. Deze connectoren hebben meestal een vierkante of rechthoekige vorm.

Schema's van aansluitingen voor magneetventielen, vormen A, B en C

Figuur 3: Schema's van aansluitingen voor magneetventielen, vormen A, B en C

4. Normen

IP-beschermingsgraad

Een standaard DIN-connector geeft het magneetventiel een IP-waarde van 65. Dit betekent dat de spoel van het magneetventiel stofdicht is en beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen.

ATEX

ATEX is een Europese richtlijn die eisen beschrijft voor apparaten en systemen in omgevingen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

5. Installatie

Monteer de spoel op het magneetventiel. Sluit de spoel nooit aan op de stroomvoorziening als hij niet op het magneetventiel is gemonteerd; anders kan de spoel doorbranden. Volg de gebruiksaanwijzing om een correcte montage van de onderdelen te verzekeren. Draai de moer voldoende vast om ervoor te zorgen dat de spoel niet draait of trilt, maar draai de moer niet te vast om schade te voorkomen. Lees ons installatie-artikel voor meer details over het installeren van de connector op het magneetventiel.

De magneetspoel monteren: moer (A), sluitring (B), spoel (C) en klep (D)

Figuur 4: De magneetspoel monteren: moer (A), sluitring (B), spoel (C) en klep (D)

FAQ

Hoe vervang ik een magneetspoel?

Open de elektromagneet voorzichtig, maak de oude spoel los, plaats de nieuwe spoel en zet de elektromagneet weer in elkaar. Raadpleeg de klephandleiding voor gedetailleerde installatie-instructies.

Bekijk onze selectie magneetventielspoelen of koop een nieuw magneetventiel!