Soorten Luchtcompressorkleppen, Werking En Onderhoud

Compressor Afsluiters: Soorten, Functionaliteit en Onderhoud

Kogelkranen voor luchtcompressoren

Figuur 1: Luchtcompressor kogelkranen

Compressoren zijn onmisbaar in diverse industrieën en leveren perslucht voor diverse toepassingen. Afsluiters spelen een cruciale rol in de werking van compressoren. Of ze nu de luchtstroom regelen, de druk regelen of bescherming bieden tegen overdruk, compressor afsluiters zijn van cruciaal belang voor het behoud van een optimale werking en de bescherming van de apparatuur en het betrokken personeel. In dit artikel worden verschillende functies, kenmerken en soorten compressor afsluiters onderzocht.

Inhoudsopgave

Ventielen voor luchtcompressoren

Compressor afsluiters worden gecategoriseerd op basis van hun plaats en functie.

 • Locatie: In- en uitlaatkleppen
 • Functie: Los-, smoor-, afsluit-, aftap- en overdrukventielen

Inlaatklep

 • Functie Zij laten de atmosferische lucht toe in de compressieruimte tijdens de zuigslag. De inlaatklep opent en sluit op basis van het drukverschil tussen de compressieruimte en de atmosfeer.
 • Locatie: Inlaatkleppen van luchtcompressoren bevinden zich aan de luchtinlaat- of zuigzijde van de compressor.
 • Soorten: Reedventielen worden veel gebruikt in compressoren vanwege hun eenvoud, betrouwbaarheid en efficiëntie. Ze bestaan meestal uit dunne metalen rietjes die als flexibele kleppen fungeren, die openen en sluiten in reactie op drukverschillen.

Uitlaatklep

 • Functie en locatie: Het vergemakkelijkt het vrijkomen van perslucht uit de compressieruimte tijdens de uitblaasslag.
 • Locatie: De uitlaatklep van een luchtcompressor bevindt zich aan de uitlaat- of uitblaaszijde van de compressor.
 • Soorten: Terugslagkleppen, plaatkleppen en poppetkleppen

Ontlastventiel

 • Functie: Ontlastkleppen in een luchtcompressor, ook wel minimumdrukkleppen of unloaders genoemd, ontlasten de druk van de compressiekamer tijdens onbelast of stationair bedrijf. Dit voorkomt overmatige drukopbouw in het systeem, waardoor minder energie wordt verbruikt wanneer de motor stopt.
 • Locatie: De plaats van het ontlastklep in een luchtcompressorsysteem hangt af van het ontwerp van de compressor. Deze klep wordt gewoonlijk aangetroffen op de cilinderkop bij zuigercompressoren en op de persleiding bij schroefcompressoren. In geavanceerde systemen kan de ontlaadklep worden geïntegreerd in het bedieningspaneel van de compressor, waardoor elektronische regeling op basis van systeemdruk en belastingseisen mogelijk wordt.
 • Soorten: Ontlaadkleppen kunnen mechanisch of elektrisch zijn.
 • Een mechanische ontlaadklep werkt volgens het drukverschil; hij opent wanneer de druk een vooraf bepaalde drukwaarde bereikt.
 • Een magneetventiel is een elektrisch bediend apparaat dat de hoeveelheid lucht regelt die door een leiding gaat. Hij sluit de stroom af, laat hem los of doseert hem volgens de eisen van het systeem.
Ontlaadklep voor luchtcompressoren

Figuur 2: Ontlaadklep voor luchtcompressoren

Regelklep

 • Functie: Regelkleppen handhaven het debiet en de druk van de perslucht die de compressor verlaat. Dit zorgt ervoor dat de output overeenkomt met de specifieke vereisten van het downstreamsysteem en voorkomt drukschommelingen, schade of inefficiëntie.
  • Regelkleppen in de inlaatleiding regelen de hoeveelheid lucht die de compressor binnenkomt, waardoor zijn capaciteit en prestaties worden geoptimaliseerd.
  • In aftak- of distributielijnen zorgen regelkleppen voor op maat gemaakte luchtstroomaanpassingen aan specifieke subsystemen of apparatuur.
  • Geavanceerde systemen kunnen regelkleppen integreren in een bedieningspaneel of bedieningsinterface, waardoor bediening op afstand en handig beheer van de stroomregelingsinstellingen mogelijk zijn voor optimale prestaties van de compressor.
 • Locatie: Regelkleppen worden geïnstalleerd tussen de compressor en de luchtketel of het systeem. Ze worden gewoonlijk geïnstalleerd in de inlaat- of uitlaatleiding, zodat de gebruiker het debiet en de druk kan regelen voordat de perslucht het downstreamsysteem of de persluchtketel binnenkomt.

Terugslagklep

 • Functie: Terugslagkleppen voor luchtcompressoren zijn eenrichtingskleppen die de lucht slechts in één richting laten bewegen: van de compressor naar het stroomafwaartse systeem. Terugstroming, of stroming in de omgekeerde richting, kan drukschommelingen veroorzaken of de compressor beschadigen.
 • Locatie: De configuratie en plaatsing van terugslagkleppen kan variëren afhankelijk van het ontwerp van het compressorsysteem, de grootte en de beoogde toepassing. Bovendien kan het aantal terugslagkleppen in een compressorsysteem variëren, afhankelijk van de complexiteit en de vereisten van het systeem.
  • Ze worden geplaatst bij de uitgang van de compressorkop of de uitlaat om terugstroming naar de compressor te voorkomen, deze te beschermen tegen schade en de systeemdruk te handhaven.
  • In systemen met een luchtketel wordt bij de inlaat van de tank een terugslagklep geïnstalleerd om perslucht in de tank te laten stromen en terugstroming te voorkomen.
  • Na de behandelingscomponenten kunnen ook terugslagkleppen worden geplaatst om de juiste stroomrichting te garanderen en te voorkomen dat verontreiniging of vocht in de behandelde luchtstroom terechtkomt.
 • Soorten: Zwenk-, zuiger- en kogelterugslagkleppen worden meestal gebruikt in luchtcompressoren. Lees ons artikel over terugslagkleppen voor meer informatie over de selectie van terugslagkleppen, problemen en probleemoplossing in luchtcompressoren.

Afsluiters

 • Functie: Afsluiters worden vaak gebruikt in luchtcompressoren om de persluchtstroom volledig te stoppen en de compressor te isoleren van de rest van het systeem. Deze kleppen dienen om de luchttoevoer af te sluiten en worden voornamelijk gebruikt voor onderhoud, reparatie, systeemisolatie en noodgevallen.
 • Locatie:
  • Bij de inlaat van de compressor kunnen de afsluiters de luchtinlaat afsluiten, zodat de compressor tijdens onderhoud of wanneer hij tijdelijk buiten bedrijf moet worden gesteld, wordt geïsoleerd.
  • Bij de uitlaat van de compressor stoppen afsluiters de persluchtstroom, zodat deze niet in het stroomafwaartse systeem of de luchtketel terechtkomt.
  • In distributielijnen kunnen afsluiters specifieke secties of apparatuur afsluiten voor onderhoud of reparaties zonder het systeem te onderbreken.
  • Afsluiters op de in- en uitlaataansluitingen van de luchtketel stellen de gebruiker in staat de tank van het systeem te isoleren en de persluchtstroom in en uit de tank naar behoefte te regelen.
 • Soorten: Kogelkranen worden meestal gebruikt als afsluitkleppen in luchtcompressoren; schuifafsluiters, bolkleppen en vlinderkleppen kunnen echter ook worden gebruikt.

Afvoerkleppen

 • Functie: Een aftapventiel voor luchtcompressoren, ook wel condensaataftap of aftapventiel voor compressortanks genoemd, is bedoeld om opgehoopt vocht en condensaat uit het luchtcompressorsysteem te verwijderen.
 • Locatie: De condensaataftap bevindt zich meestal op de bodem van de luchtketel. De exacte locatie van de condensaataftap kan verschillen afhankelijk van het model en de configuratie van de compressor, dus raadpleeg de handleiding van de compressor voor precieze informatie over de locatie.

Overdrukventielen

 • Functie: Overdrukventielen voor luchtcompressoren zijn van vitaal belang voor de veiligheid van het systeem. Ze beschermen de compressor, nageschakelde apparatuur en het hele persluchtsysteem tegen overdruk. Deze kleppen openen automatisch en laten de overdruk ontsnappen wanneer deze een vooraf bepaald instelpunt overschrijdt. Overdrukventielen waarborgen de integriteit en veilige werking van het compressorsysteem door defecte apparatuur, lekken en veiligheidsrisico's door overdruk te voorkomen.
 • Locatie: Overdrukventielen bevinden zich op specifieke punten in het luchtcompressorsysteem waar drukregeling en bescherming nodig zijn, zoals de luchtketel of de persleiding van de compressor.
 • Soorten: Veerbediende, direct-werkende, en indrirect werkende overdrukkleppen

Opmerkingen

 • Materiaalkeuze: Gangbare materialen voor de constructie van kleppen zijn roestvrij staal, messing, gietijzer en diverse legeringen.
 • Cyclus laden en ontladen: Luchtcompressoren werken vaak in laad- en ontlaadcycli, waarbij de compressor wordt in- en uitgeschakeld op basis van de vraag van het systeem. De kleppen moeten ontworpen zijn om deze frequente cycli aan te kunnen zonder overmatige slijtage of prestatievermindering.
 • Luchtverontreinigingen: Perslucht kan verontreinigingen bevatten zoals vuil, olie, vocht of deeltjes. Compressor afsluiters moeten deze verontreinigingen aankunnen en voorkomen dat ze de werking van de kleppen beïnvloeden of verstoppingen veroorzaken. Zoek naar kleppen met voorzieningen als filters, zeven of ingebouwde afscheiders om verontreinigingen uit de perslucht te verwijderen.
 • Ruisonderdrukking: Luchtcompressoren kunnen tijdens hun werking veel lawaai maken. Afsluiters met geluiddempende voorzieningen zoals dempers, geluiddempers of akoestisch dempende materialen kunnen het geluidsniveau helpen verlagen en zorgen voor een stillere werkomgeving.
 • Systeemintegratie: Houd rekening met de communicatieprotocollen, elektrische aansluitingen of compatibiliteit met automatiseringssystemen, indien van toepassing, om een naadloze integratie en besturing van de kleppen binnen het totale compressorsysteem te garanderen.

FAQs

Hoe vaak moeten compressor afsluiters worden onderhouden of vervangen?

De onderhouds- en vervangingsintervallen van de kleppen kunnen variëren, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, het gebruik en de aanbevelingen van de fabrikant. Regelmatige inspectie, reiniging en smering zijn essentieel, en kleppen moeten worden vervangen als ze tekenen van slijtage of lekkage vertonen.

Wat is het verschil tussen overdrukventielen en overdrukventielen voor luchtcompressoren?

Een overdrukventiel beschermt het systeem tegen overdruk door overdruk te laten ontsnappen. Een ontlaadklep daarentegen ontlast de druk van de persleiding van de compressor tijdens het opstarten en de stationaire periodes.

Wat is een drukloos starten ventiel voor luchtcompressoren?

Een drukloos starten ventiel in een luchtcompressor is een ontladingsventiel dat helpt bij het starten door de druk uit de persleiding van de compressor te halen, zodat de compressor gemakkelijker kan worden gestart.