Collectie:Hydrauliek Ventielen

Hydrauliek Ventielen

Hydrauliek Ventielen

Er zijn drie soorten hydraulische kleppen: Richtingsafsluiters, drukregelkleppen en debietregelkleppen.

Richtingsafhankelijke regelkleppen sturen de stroming in het hydraulische systeem in een bepaalde richting. Ze kunnen de vloeistofstroom stoppen of starten. Richtingsafsluiters kunnen ook de richting veranderen waarin een vloeistof binnen een hydraulisch circuit stroomt.

Drukregelkleppen verlagen/verlagen de druk van de vloeistof terwijl deze door het systeem stroomt. Ze zorgen ervoor dat de druk van de vloeistof onder de ingestelde limiet blijft, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Ze kunnen in verschillende delen van het circuit worden ingezet.

Stroomregelkleppen regelen de snelheid waarmee vloeistoffen in hydraulische systemen stromen. Dit wordt bereikt door het openen en sluiten van een opening met een taps toelopend uiteinde. Dit resulteert in hogere of lagere stroomsnelheden. Er zijn zowel compenserende als niet-compenserende debietregelkleppen verkrijgbaar. Compenserende debietregelkleppen passen zich aan variaties in de inlaat- en uitlaatdruk aan, terwijl niet-compenserende debietregelkleppen zich niet aan variaties in de druk aanpassen.

Wij bieden hiervoor 5 verschillende soorten kleppen aan:

  • Magneetventielen worden gebruikt als richtingsafsluiters om de stroom te sturen en/of te stoppen.
  • Terugslagkleppen worden gebruikt om de richting van de stroming te regelen
  • Kogelkleppen worden gebruikt om de stroom te starten en te stoppen
  • Drukreduceerventielen worden gebruikt om de druk van het systeem aan te passen
  • Naaldkleppen worden gebruikt om het luchtvolume nauwkeurig te regelen

Deze kleppen worden, in combinatie met hydraulische fittingen en slangen, gebruikt om een compleet hydraulisch systeem te bedienen.