Collectie:Manometers

Manometers

Manometers

Tameson biedt voor elke drukmeting een geschikte manometer. Een manometer is een instrument dat de druk van een gas of vloeistof in een systeem meet. De meeste manometers (soms manometer genoemd) geven de druk weer via een naaldbeweging op een wijzerplaat. De eerste stap is meestal het bepalen van de minimale en maximale werkdruk. Tameson heeft oplossingen voor vacuüm-, lagedruk- en hogedruksystemen. Kies als vuistregel een manometer waarbij de bedrijfsdruk niet hoger is dan 75% van de maximale schaalwaarde, voor pulserende drukken geldt 65%. De druk wordt meestal aangegeven in bar of psi en er zijn verschillende nauwkeurigheidsklassen (KL) die de maximale afwijking aangeven. Een nauwkeurigheidsklasse KL van bijvoorbeeld 1,6 betekent een maximale afwijking van 1,6% (positief of negatief). Er zijn verschillende montagemogelijkheden, zoals een horizontale of verticale schroefdraadaansluiting (onder- of achteraansluiting) of paneelmontage. Bovendien kunt u kiezen uit verschillende maten buisaansluitingen, kastmaten en materialen. Kies een met olie gevulde (glycerine) manometer voor pulserende drukken of trillingen. De olie dempt de trillingen, wat een gemiddelde constante waarde aangeeft.

Verreweg de meeste standaard manometers maken gebruik van het buisveerprincipe. Dit principe wordt ook wel "Bourdon" genoemd. Een klein gebogen buisje in de meter wordt minder gebogen naarmate de druk toeneemt en deze kleine beweging wordt via een mechanisme omgezet in een naalddoorbuiging. Voor agressieve, viskeuze of verontreinigde media zijn er membraandrukmeters. Voor speciale vereisten zijn speciale versies verkrijgbaar. Voorbeelden hiervan zijn drukverschilmetingen, extra veiligheidsfuncties zoals blow-out, digitale uitlezing of geïntegreerde drukschakelaars. Als u vragen hebt, neem dan contact op met de technische experts van Tameson. Voor meer uitleg over meetmethoden voor druk, beschikbare opties en normen zoals EN 837-2, kunt u het artikel over manometers raadplegen.