Privacy Policy

Privacyverklaring

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Tameson BV
Torenallee 20
5617BC Eindhoven

support@tameson.nl

 

Telefoon: +31407505795

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig Art. artikel 6.1.1.f van de AVG Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

1.1 Hosting

De diensten voor de hosting en de weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking voor onze rekening. Tenzij anders uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website, verwerkt op haar servers. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

1.2 Content Delivery Netwerk

Met het oog op een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, afgeleverd via regionaal gedistribueerde servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden de toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en om contact met ons op te nemen

2.1 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract

Met het oog op de verwerking van de overeenkomst overeenkomstig Art. In overeenstemming met artikel 6 (1) zin 1 lit. b AVG verzamelen wij persoonsgegevens indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om het contract te verwerken en de bestelling zonder deze gegevens niet kunnen verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende onderdelen van dit privacybeleid. Na de volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en, na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig Art. 6 par. 1 p. 1 lit. c AVG, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens overeenkomstig Art.AVG 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG of behouden wij ons het recht voor om gegevens verdergaand te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 Klantaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt bij het openen van een klantenrekening. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om de rekening te openen en u de opening van de rekening niet kunt voltooien zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract te verwerken en uw vragen te behandelen overeenkomstig Art. 6 par. 1 p. 1 lit. b AVG. De verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien. Na verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG of behouden wij ons het recht voor om gegevens verdergaand te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact

In het kader van de communicatie met de klant verzamelen wij gegevens om uw vragen te behandelen overeenkomstig Art. 6 par. 1 p. 1 lit. b AVG indien u ons vrijwillig persoonsgegevens verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, live chat tool of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG of behouden wij ons het recht voor om gegevens verdergaand te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Zendesk live chat tool

Voor de communicatie met klanten gebruiken we de live chat-tool van Zendesk, Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS ("Zendesk"). Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een effectieve en verbeterde klantencommunicatie, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig Art. artikel 6.1.1.f van de AVG Zendesk werkt voor ons. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Live-Chat-Tool WhatsApp

Voor de communicatie met klanten maken wij gebruik van de live chat-tool van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("WhatsApp"). Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een effectieve en verbeterde klantencommunicatie, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig Art. artikel 6.1.1.f van de AVG WhatsApp handelt namens ons. De telefoonnummers die wij op ons mobiele apparaat opslaan, worden automatisch verwerkt op servers van Whatsapp Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS. Alleen telefoonnummers van klanten die eerder via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen en dus al akkoord zijn gegaan met de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van WhatsApp, worden opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

3. Gegevensverwerking met het oog op de afhandeling van verzendingen

Voor de uitvoering van de overeenkomst uit hoofde van artikel. 6 par. 1 p. 1 lit. b AVG , geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportdienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Doorgifte van gegevens aan verzendingsdienstverleners met het oog op kennisgeving van verzending

Indien u ons daartoe tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, maken wij uw persoonsgegevens op basis van deze toestemming bekend in overeenstemming met Art. Overeenkomstig § 6 lid 1 p. 1 lit. a van de Duitse wet op de gegevensbescherming (AVG) geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de gekozen verzenddienstverlener, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.
Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping wissen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

United Parcel Service Nederland B.V.
Achtseweg Noord 14-16
5651 GG Eindhoven
Nederland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Wij werken met deze partners samen om de betalingen in onze onlineshop te verwerken: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor afhandeling van transacties

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die in het kader van de orderverwerking voor ons werken, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de gekozen betaaldienstverlener, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van het contract overeenkomstig Art. 6 par. 1 p. 1 lit. b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens zelf, bv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen hebt over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen

In voorkomend geval geven wij onze dienstverleners verdere gegevens die zij samen met de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken, als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Dit dient het doel van Art. 6 (1) zin 1 lit. f AVG om onze legitieme belangen te beschermen in onze bescherming tegen fraude of in een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging.

5. Reclame per e-mail, post

5.1 E-mailnieuwsbrief zonder registratie en uw recht om bezwaar te maken

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het adverteren van onze klanten, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze verklaring van gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclame-e-mail opgenomen link, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5.2 Verzending van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief kan ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

5.3 Postreclame en uw recht om bezwaar te maken

Bovendien behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om u per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het aanspreken van onze klanten in reclame, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig Art. artikel 6.1.1.f van de AVG U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven.

De reclamezendingen worden in het kader van de verwerking voor onze rekening verzorgd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.

6. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belang bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. artikel 6.1.1.f van de AVG

Daarnaast gebruiken wij technologie om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen aantonen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende onderdelen van dit privacybeleid.

U kunt de cookie-instellingen voor uw browser vinden onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u instemt met het gebruik van de technologieën overeenkomstig Art. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in de verklaring gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheid.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. Wij gebruiken de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Voor meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden, zie de rubriek "Cookies en andere technologieën". Voor meer informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met elke aanbieder, zie de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen door de IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google doorgestuurd en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die voor de betrokken technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten op grond van artikel. 26 GDPR. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

Google Analytics

Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht van Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wij de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor krijgt Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan het deze vervolgens gebruiken om de diensten van Google te verbeteren. Het delen van gegevens met Google in het kader van deze gegevensuitwisselingsinstellingen is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website maken wij gebruik van de zogenaamde gebruikers-ID-functie. Met deze functie kunnen wij een unieke, permanente ID aan uw interactiegegevens voor een of meer sessies op onze websites toewijzen en zo uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten en sessies heen analyseren.

Om tests te maken en uit te voeren, gebruiken wij ook de uitbreidingsfunctie Google Optimize van Google Analytics.

Ten behoeve van webanalyse maakt de uitbreidingsfunctie Google Analytics Google Signals gebruik van zogenaamde "Google Signals ". "Cross-device tracking" mogelijk gemaakt. Als uw internetapparaten aan uw Google-account zijn gekoppeld en u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag opstellen (in het bijzonder apparaatoverschrijdende gebruikersaantallen), zelfs als u van eindapparaat verandert. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals.

Voor webanalyse en reclamedoeleinden maakt de uitbreidingsfunctie Google Analytics het mogelijk de zogenaamde DoubleClick-cookie te herkennen aan uw browser wanneer u andere websites bezoekt. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit te verlenen.

Google Ads

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt het zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst wanneer u onze website bezoekt, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.

Voor website analytics en event tracking gebruiken wij Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u via een Google Ads advertentie op onze website terecht bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen.

Google Maps

Voor de visuele presentatie van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, geeft deze door aan Google en verwerkt ze vervolgens door Google. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

Google reCAPTCHA

Om misbruik van onze webformulieren en spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) tegen te gaan, verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en voert een analyse uit van uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamde JavaScript en cookies. Daarnaast worden ook andere cookies geëvalueerd die door Google-diensten in uw browser zijn opgeslagen. Uit de invoervelden van het desbetreffende formulier worden geen persoonsgegevens gelezen of opgeslagen.

Google Fonts

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld door de scriptcode "Google Fonts", doorgestuurd naar Google en vervolgens door Google verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

YouTube Video Plugin

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de door ons gebruikte YouTube-videoplugin in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens alleen door Google verwerkt wanneer u een video afspeelt.

7.2 Gebruik van Microsoft-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Wij gebruiken de hieronder beschreven technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"). De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen overeenkomstig Art. 26 GDPR. De automatisch door Microsoft-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft vindt u in de informatie van Microsoft over gegevensbescherming.

Microsoft Advertising

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden wordt het zogenaamde Microsoft Advertising Remarketing Cookie geplaatst wanneer u onze website bezoekt, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door gegevens te verzamelen en te verwerken (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt.

Voor website analytics en event tracking gebruiken wij Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u via een Microsoft Advertising advertentie op onze website bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Als uw apparaten met internetaansluiting gekoppeld zijn aan uw Microsoft-account en u de instelling "Op interesses gebaseerde reclame" in uw Microsoft-account niet hebt uitgeschakeld, kan Microsoft rapporten maken over het gebruiksgedrag (met name apparaatoverschrijdende gebruikersaantallen), zelfs als u van apparaat verandert. „Cross-Device Tracking“. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken die zijn opgesteld op basis van Microsoft UET.

7.3 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Gebruik van Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de technologieën van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") die hieronder worden beschreven. De Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. In het kader van de zogenaamde enhanced data matching wordt ook informatie die kan worden gebruikt om personen te identificeren (bv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers), verzameld en in gehashte vorm opgeslagen voor matching-doeleinden. Hiertoe wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel wanneer u onze website bezoekt, die het automatisch mogelijk maakt uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites door middel van een pseudonieme CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.
De automatisch door Facebook-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Indien de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

Facebook Analytics

In het kader van Facebook Analytics worden uit de met de Facebook Pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website statistieken opgesteld over de bezoekersactiviteit op onze website. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht van Facebook. Hun analyse dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

Facebook Ads

Wij gebruiken Facebook Ads om deze website op Facebook en andere platforms te promoten. Wij bepalen de parameters van de respectieve reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig Art. 26 GDPR. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook Ierland. De latere gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de via Facebook Pixel gegenereerde statistieken over bezoekersactiviteit op onze website, voeren wij groepsgebaseerde advertenties uit op Facebook via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide matching van gegevens die plaatsvindt om de respectieve doelgroep te bepalen (zie hierboven), treedt Facebook op als onze verwerker.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die door de Facebook Pixel is ingesteld en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, beheren wij gepersonaliseerde reclame via Facebook Pixel remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions meten wij uw latere gebruiksgedrag voor webanalytics en event tracking wanneer u via een Facebook Ads-advertentie op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht van Facebook.

7.4 Andere aanbieders van webanalyse- en onlinemarketingdiensten

Gebruik van Hotjar voor webanalyse

Ten behoeve van website-analyse worden door Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") geleverde technologieën automatisch gegevens verzameld en opgeslagen (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming. Hotjar handelt namens ons.

8. Social Media

8.1 Social Plugins van Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-link in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het desbetreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser. Daar kunt u bijvoorbeeld klikken op de knop "Vind ik leuk" of "Delen".

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, LinkedIn

Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG aan de respectievelijke exploitant van de sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheden op de hierboven genoemde sociale media bezoekt, waaruit gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties weer te geven die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De automatisch door Facebook Ierland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt over het algemeen verzonden naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen overeenkomstig Art. 26 GDPR. Voor meer informatie (Inzicht in gegevens), klik hier.

Twitter is een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De door Twitter automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Instagram is een dienst van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De door Facebook Ireland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen op grond van art. 26 GDPR. Voor meer informatie (Inzicht in gegevens), klik hier.

YouTube is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Pinterest is een dienst van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De door Pinterest automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

LinkedIn is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt over het algemeen verzonden naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

9. Contactmogelijkheden en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • volgens Art. 15 AVG het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen, voor zover daarin gespecificeerd;
 • volgens Art. Overeenkomstig artikel 16 AVG heeft u het recht om onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • volgens Art. 17 AVG het recht te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verdere verwerking niet verboden is
  • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van openbaar belang, of
  • noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • volgens Art. 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
  • Zij volgens Art. 21 AVG bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking;
 • volgens Art. 20 AVG het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
 • volgens Art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking geschiedt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.

9.2 Contactmogelijkheden

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op.