Collectie:Magneetventielen

Magneetventielen

Magneetventielen

Een magneetventiel is een elektromechanisch gestuurde klep bedoeld voor gassen en schone (niet-visceuze) media. Veel voorkomende typen magneetventielen zijn procesventielen (2/2-weg en 3/2-weg), pulsafsluiters, coaxiale, proportionele en pneumatische magneetventielen.

Magneetventielen worden aangeduid met twee getallen, het eerste cijfer geeft het aantal poorten (in- en uitgangen) en het tweede cijfer het aantal standen. Op basis van hun type en ontwerp verandert de methode voor het openen, sluiten, mengen of schakelen van de stroming door de opening(en) van de klep. Ze worden vaak toegepast vanwege hun snelle responstijd (tienden tot honderden milliseconden), goede afdichtingseigenschappen, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het werkingsprincipe om de klep te openen kan direct, semi-direct of indirect zijn. Indirect gestuurde kleppen openen alleen bij een drukverschil, terwijl (semi-)direct vanaf nul bar werkt. Wij hebben een brede selectie om aan uw eisen voor druk, temperatuur, debiet, aansluitstijl en spanning te voldoen. Daarnaast is er een ruime keuze uit behuizing- en afdichtingsmaterialen, dus zorg ervoor dat u onze chemische bestendigheidstabel bekijkt om er zeker van te zijn dat uw behuizing en afdichtingsmateriaal geschikt zijn voor uw media. Speciale uitvoeringen zoals ATEX-gecertificeerde of mediumgescheiden afsluiters zijn ook verkrijgbaar.

Belangrijke informatie

Bij het kiezen van een magneetventiel moet u rekening houden met:

Magneetventielen zijn kwetsbaar voor vuil : werk alleen met schone media.

Indirect gestuurde magneetventielen hebben een permanente voordruk nodig. Deze druk is meestal 0.5 bar. Indirect gestuurde magneetventielen kunnen niet gebruikt worden in gesloten circulerende systemen met lage drukval. Directe en semi-directe gestuurde ventielen werken met een drukverschil vanaf 0 bar.

Niet ieder materiaal is compatible met uw temperatuur of medium. Ga na of de materialen (behuizing, afdichtingen) van het magneetventiel compatibel zijn met uw media.

Magneetventielen openen en sluiten snel. Bij verkeerd gebruik kunnen drukgolven (waterslag) in het systeem ontstaan.

Belangrijke parameters

Dit is een opsomming van enkele belangrijke eigenschappen:

 1. Sturingsprincipe
 2. Circuit functie
 3. Leiding diameter en draadtype
 4. Doorlaat, Kv-waarde en debiet
 5. Medium (bepaalt materiaalkeuze)
 6. Druk
 7. Temperatuur
 8. Responstijd
 9. Voltage
 10. IP-rating
 11. Veel gestelde vragen
 12. Onze merken

Sturingsprincipe

Magneetventielen kunnen de volgende sturingsprincipes hebben:

 1. Direct gestuurd (vanaf 0 bar)
 2. Semi-direct gestuurd (vanaf 0 bar)
 3. Indirect gestuurd (permanente voordruk nodig)

Het is belangrijk om te weten wat voor systeem u heeft. Als u een gesloten systeem of een systeem met een lage voordruk hebt kies dan een (semi-)direct gestuurd magneetventiel. Is er een permanent drukverschil van tenminste 0.5 bar aanwezig, dan kunt u voor een indirect gestuurd magneetventiel kiezen. Voor een uitgebreide toelichting van de sturingsprincipes kunt u het artikel magneetventiel typen lezen.

Circuit functie

De circuit functie benoemt de functie van het magneetventiel. Tameson levert 2 en 3-weg magneetventielen. De magneetkleppen kunnen normaal open (Normally Open of NO) of normaal gesloten (Normally Closed of NC) zijn. Een normaal gesloten ventiel is stroomloos gesloten en opent door elektrische bekrachtiging. Een normaal open ventiel is stroomloos geopend en sluit door elektrische bekrachtiging.

2 Weg magneetventiel

Deze functie geeft aan dat het magneetventiel twee poorten (in- en uitgang) en twee standen (open en gesloten) heeft. Deze ventielen kunnen vaak in slechts een richting gebruikt worden. Dit wordt aangegeven met een pijl op de behuizing. De circuit functies kunnen schematisch in een diagram worden weergegeven en zien er als volgt uit:

circuit diagram 2-weg normaal gesloten en normaal open

3 Weg magneetventiel

Deze functie geeft aan dat het magneetventiel drie poorten en twee standen heeft. Deze magneetkleppen zijn over het algemeen direct gestuurd en werken vanaf 0 bar. 3/2-weg magneetventielen kunnen normaal open (NO), normaal gesloten (NC), schakelend en universeel zijn. Deze functies zienn er als volgt uit:

circuit diagram 3-weg klep

Leiding diameter en draadtype

Over het algemeen hebben de in- en uitgangspoorten van de ventielen binnendraad. Meestal is het type schroefdraad parallelle gasdraad. Deze schroefdraad wordt ook wel de BSP (British Standard Pipe) genoemd. De maatvoering is gegeven in inches (“). Let op! Deze maat staat los van de leidingdiameter. In de onderstaande tabel zijn een aantal standaardmaten samengevat:

gasdraad gang/inch gang mm draaddiepte mm buitendiameter mm middellijn mm kerndiameter mm
1/8 28 0,907 0,581 9,728 9,147 8,566
1/4 19 1,337 0,856 13,157 12,301 11,445
3/8 19 1,337 0,856 16,662 15,806 14,950
1/2 14 1,814 1,162 20,955 19,793 18,631
3/4 14 1,814 1,162 26,441 25,279 24,177
1 11 2,309 1,479 33,249 31,770 30,291
1 1/4 11 2,309 1,479 41,910 40,431 38,952
1 1/2 11 2,309 1,479 47,803 46,324 44,845
2 11 2,309 1,479 59,614 58,135 56,656

Fittingen

Mocht u geen compatibel magneetventiel kunnen vinden voor uw leidingdiameter of aansluiting dan kunt u gebruik maken van fittingen. Tameson bied verschillende type fittingen aan voor iedere situatie en toepassing.

Doorlaat, Kv-waarde en Debiet

De vorm van de ventielbehuizing samen met de interne doorlaat bepaalt de capaciteit van het ventiel. Het interne gat zoals te zien in het onderstaande figuur wordt de doorlaat genoemd. De grootte van de doorlaat hangt vaak samen met de leidingaansluitingen. In de regel geldt dat hoe groter de leidingaansluiting, hoe groter de doorlaat.

doorlaat of orifice van een magneetventiel

De capaciteit van het ventiel wordt aangeduid met de Kv-waarde. Deze waarde beschrijft het debiet in m3/uur door de klep bij een verschildruk van 1 bar bij 20 °C. U kunt onze calculator gebruiken om de Kv-waarde van uw systeem te berekenen. Als uw toepassingen vereist dat het magneetventiel weinig weerstand heeft zodat het de stroming minimaal beperkt dan is de Kv-waarde van belang. De Kv-waarde geeft een goede indicatie van de weerstand van het ventiel.

Medium

Het is belangrijk om te kijken naar de stroomcapabiliteit van uw medium met het materiaal van de magneetventielen. Het kan namelijk zo zijn dat het materiaal niet bestand is tegen uw medium. Magneetkleppen worden voornamelijk gebruikt voor vloeistoffen en gassen. Olies, vetten, water, stoom, brandstoffen of zuren zijn hier voorbeelden van. Gebruik ons chemische bestendigheid overzicht samen met de handige zoekfunctie om uw medium op te zoeken.

Druk

Naast het minimale drukverschil is het ook belangrijk om naar de maximale druk in uw systeem te kijken. Een te hoge druk kan ervoor zorgen dat de elektromagneet onvoldoende kracht heeft om de klep te openen. Bovendien kan er schade aan het ventiel ontstaan. De maximale druk is meestal gelijk voor vloeistoffen en gassen, maar kan soms afwijken. Voor een gas, of zeer dunne olie, geldt soms namelijk een andere waarde dan voor standaard vloeistoffen. Het is ook belangrijk om naar het drukverschil over de klep te kijken. Als deze te laag is functioneert het ventiel namelijk niet in het geval van indirect gestuurde magneetventielen. Kunt u niet garanderen of het systeem het benodigde drukverschil kan leveren, gebruik dan (semi-)directe kleppen. Voor hoge druk systemen zijn speciale magneetventielen beschikbaar.

Temperatuur

Bij het selecteren van het juiste ventiel moet u ook rekening houden met de minimale en maximale temperatuur. Let op dat vorstschade kan ontstaan als water bevriest in de klep. Gebruik magneetventielen die waterdamp bevatten niet bij temperaturen onder 0°C. Houdt u zich hier niet aan dan kan uw ventiel (tijdelijk) vastvriezen. Sommige afdichting- en behuizingmaterialen werken minder bij bepaalde temperaturen. Lees meer hierover in magneetventiel materialen.

Responstijd

De responstijd is het tijdsverloop tussen het activeren van het ventiel en totdat de druk is gedaald tot 10% of opgebouwd tot 90% van de maximale werkdruk. De responstijd hangt af van het ontwerp van het systeem, de spoel, de omgevingsdruk en het medium. De responstijd van ventielen wordt verkleind door volumes klein te houden. Gelijkspanning-ventielen hebben een langere responstijd dan wisselspanning-ventielen. Direct gestuurde magneetventielen zijn meestal sneller dan de indirecte uitvoering. De responstijd van direct gestuurde kleppen ligt meestal tussen de 5 en 50 ms. De responstijd voor indirect gestuurde kleppen varieert van tientallen miliseconden tot zelfs enkele seconden, dit is afhankelijk van de grootte van het ventiel en de constructie. Een korte responstijd kan soms waterslag veroorzaken. Mocht dit van belang zijn bij uw toepassing raadpleeg dan onze installatietips.

Voltage en spoel

De spoelen voor magneetventielen zijn beschikbaar in gelijkspanning (DC) en wisselspanning (AC) uitvoeringen voor verschillende voltages. De spoelkeuze heeft invloed op eigenschappen van het ventiel. Tameson heeft een aanbod aan gestandaardiseerde magneetventielen. Dit betekent dat de meeste spoelen gebruikt kunnen worden met veel verschillende kleppen.

De stroomrichting door een DC spoel is niet belangrijk. Dit komt omdat de polariteit van de spoel niet van belang is voor het aantrekken van de interne plunjer. Het maakt dus niet uit hoe de voeding op de spoel wordt aangesloten.

Spoelen met een laag voltage zijn veiliger dan die met een hoog voltage. Spoelen met een hoog voltage hebben een iets hogere efficiëntie. AC spoelen zijn iets krachtiger dan de DC uitvoering van hetzelfde type.

IP-rating

De IP-rating (Ingress Protection) of in het nederlands aangeduid de IP-codering, geeft de mate van beveiliging tegen de omgeving aan. De code is vastgelegd in internationale norm IEC 60529 (LINK). De IP-rating bestaat uit 2 cijfers. Het eerste cijfer geeft de bescherming tegen elektrische schok en binnendringen van voorwerpen aan. Het tweede getal geeft de mate van bescherming tegen vocht aan. Een extra letter geeft eventuele bestendigheid tegen aanraking met gevaarlijke componenten aan. De meeste van onze spoelen hebben een IP-65 rating. De onderstaande tabel geeft meer uitleg over de IP-rating.

Eerste cijfer. Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen


(1) - Geen bescherming
(2) - Objecten groter dan 50 mm
(3) - Objecten groter dan 12 mm
(4) - Objecten groter dan 2.5 mm
(5) - Objecten groter dan 1.0 mm
(6) - Stofbescherming
(7) - Stofvrij

Tweede cijfer. Beschermingsgraad tegen vocht


(1) - Geen bescherming
(2) - Verticaal druppend water
(3) - Water druppend onder een hoek
(4) - Spatdicht
(5) - Plensdicht
(6) - Sproeidicht
(7) - Waterbestendig
(8) - Dompeldicht
(9) - Waterdicht

Veel gestelde vragen

Tameson streeft er altijd naar om u zo goed mogelijk op weg te helpen. Hieronder vind u een overzicht van de meest gestelde vragen over magneetkleppen:

Hoe moet ik mijn magneetventiel aansluiten?

Zorg dat de leiding niet onder druk staat. Controleer de leiding op vuil, dit kan het ventiel blokkeren. Spoel voor het aansluiten de leiding door om eventueel vuil zoals roest, slijpsel en zanddeeltjes te verwijderen. Zorg voor genoeg ruimte rondom het ventiel om af te koelen. Controleer de stroomrichting van de magneetklep voor juiste positionering. Het wordt aanbevolen om de spoel naar boven te plaatsen.

Bevestig de spoel op het magneetventiel. Zet geen spanning op een onbevestigde spoel, deze kan anders doorbranden. Zie de onderstaande afbeelding voor correcte bevestiging van de spoel.

installatie spoel magneetventiel

Mijn magneetventiel sluit niet of gedeeltelijk?

Als uw ventiel niet sluit kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

 1. Het kan zijn dat er vuil in het ventiel terecht is gekomen. Als er vuil op het membraan of in de klepzitting of armatuur is gekomen werkt het ventiel niet. U kunt de klep schoonmaken of indien nodig vervangen.
 2. Er staat geen of een foutieve spanning op de spoel. Controleer of het ventiel normaal open of normaal gesloten is. Controleer wat het correcte voltage van de spoel is. Meet de spanning over de spoel en controleer de contacten, de zekeringen en de aansluitdraden.
 3. Het drukverschil is te laag of te hoog. Controleer of het drukverschil over het ventiel overeenkomt met de specificatie. Indien dit niet zo is moet u het drukverschil bijstellen of het ventiel vervangen.

Kan ik een magneetventiel ook voor brandstof gebruiken?

Tameson biedt verschillende messing magneetventielen met FKM afdichtingen aan. Dit is een goede keus als u met lichte en zuivere olieën of brandstoffen werkt. Let op: magneetventielen zijn ongeschikt voor brandstoffen met een hoge viscositeit (hoger dan 50 Centistokes of MPa·s). Bij zware oliën en brandstoffen is het beter om een elektrische kogelkraan te gebruiken.

Is mijn magneetventiel water bestendig?

Als u op zoek bent naar een ventiel voor (drink)waterinstallaties zit u bij ons goed. Tameson heeft een groot assortiment magneetventielen geschikt voor drinkwater, levensmiddelen en sanitaire installaties.

Kan ik een magneetventiel ook voor CO2 gebruiken?

Tameson biedt speciale CO2 aquarium magneetventielen aan. Deze ventielen zijn ideaal om automatisch CO2 te doseren in uw aquarium. Deze ventielen zijn in verschillende voltages beschikbaar. Tevens zijn er ook verschillende fittingen voor verschillende leidingdiameters beschikbaar.

Kan ik een magneetventiel ook voor perslucht gebruiken?

U kunt een bepaalde ventielen gebruiken voor perslucht. Wij raden het aan om messing ventielen met FKM afdichtingen te gebruiken voor perslucht. Om geluidsoverlast te beperken kan een sinterbrons geluiddemper gebruikt worden.

Onze merken

Wij bieden de volgende merken aan:

Bürkert

Tameson is officiële distributeur van Bürkert. Bürkert is een van s werelds meest toonaangevende fabrikanten van meet- en regelsystemen voor vloeistoffen en gassen. Wij bieden een ruim assortiment van meer dan 5000 verschillende magneetventielen uit verschillende series, zodat er voor elke toepassing een geschikt model beschikbaar is. Bürkert heeft een oplossing voor standaardtoepassingen, maar is ook gespecialiseerd in stoom, ATEX, media-gescheiden toepassingen en een veelvoud aan internationale keurmerken. Als u op zoek bent naar een Bürkert product wat wij niet hebben, neem dan contact met ons op.

JP Fluid Control

JP Fluid Control heeft een ruim assortiment van elektromechanische kleppen. Hieronder vallen bijvoorbeeld magneetkleppen, elektrische kogelkranen en accessoires. Mocht u opzoek zijn naar een JP Fluid Control product wat niet op onze site staat, neem dan contact met ons op.