Hydraulische Krikken - Onderhoud en Reparatie

Hydraulische Krikken - Onderhoud en Reparatie

Hydraulische krik

Figuur 1: Hydraulische krik

Hydraulische krikken werken met behulp van hydraulische vloeistoffen onder druk om zware voorwerpen op te tillen. Het zijn sterke apparaten, maar ze kunnen schade oplopen door voortdurend gebruik, omgevingselementen of onjuist onderhoud, wat hun vermogen om goed te presteren in gevaar brengt. Dit artikel bespreekt het onderhoud van een hydraulische krik, veel voorkomende problemen en de oplossingen daarvoor. Lees meer over dit gereedschap in ons overzichtsartikel over hydraulische krikken.

Inhoudsopgave

Bekijk onze online selectie van hydraulische krikken!

Hydraulische krik problemen en oplossingen

Hydraulische krikken zijn mechanische toestellen die zware lasten over lange afstanden heffen. Ze zijn populair in de bouw- en automobielindustrie. Er zijn zes primaire onderdelen van een hydraulische krik:

 • Reservoir: Slaat de hydraulische vloeistof op voor een drukverandering.
 • Pomp: Duwt de hydraulische vloeistof vanuit het reservoir door een terugslagklep naar de hoofdcilinder.
 • Terugslagklep: Voorkomt dat vloeistof uit de cilinder terugkeert naar de hefboom en houdt de druk op de last.
 • Hoofdcilinder: Brengt de druk van de hydraulische vloeistof over.
 • Ramzuiger: Heft de lading op.
 • Aflaatklep: Brengt de vloeistof onder druk terug naar het reservoir.

Regelmatig onderhoud is noodzakelijk voor hydraulische krikken om problemen onmiddellijk op te lossen wanneer deze zich voordoen. Een hydraulisch kriksysteem vertoont verschillende symptomen, afhankelijk van het probleem, wat gebruikers helpt het probleem te identificeren. Veel voorkomende problemen met hydraulische krikken en hun oplossingen worden in het volgende hoofdstuk besproken.

Hydraulische krik kan het gewicht niet optillen

Een hydraulische krik kan geen zware lasten heffen als de ram niet goed werkt. Dit gebeurt om verschillende redenen, zoals roest, gebrek aan smering, overbelasting of een laag/hoog oliepeil in het reservoir. Er zijn een paar oplossingen voor dit probleem.

 • Elke hydraulische krik heeft een bepaald hefvermogen. Controleer, voordat u een hydraulische krik kiest, de specificaties in de handleiding om overbelasting te voorkomen.
 • Draai de doppen vast en vervang versleten afdichtingen om het binnendringen van lucht en andere vreemde deeltjes te voorkomen. Lucht en andere ingesloten deeltjes belemmeren de juiste drukoverdracht van de hydraulische vloeistof naar de lading.
 • Verbeter het hefvermogen van de krik door een smeermiddel op de bewegende delen te gebruiken.
 • Controleer regelmatig het peil van de hydraulische vloeistof en zorg voor een optimaal peil om problemen in verband met een te laag/te hoog vloeistofpeil te voorkomen.
 • Roest tussen metalen onderdelen veroorzaakt lekkage van de krik of belemmert de beweging van onderdelen door wrijving. Verwijder de roest van de aangetaste gebieden of vervang de onderdelen indien nodig.

Hydraulische olielekkage

Hydraulische olie kan inwendig en uitwendig lekken door beschadigde afdichtingen/o-ringen of ongeschikte fittings. Gecorrodeerde metalen onderdelen veroorzaken ook lekkage van hydraulische vloeistof. Controleer het apparaat visueel op uitwendige lekken. Vervang zo nodig de beschadigde afdichtingen/o-ringen en de koppelstukken door een revisieset voor de hydraulische krik te bestellen. De tank kan ook overlopen, dus verwijder in dat geval de overtollige olie uit de tank.

Beperkte beweging van de wielen

Soepel rollende krikwielen zijn essentieel om de hydraulische krik van de ene plaats naar de andere te verplaatsen. Als een wiel niet goed beweegt, kan het voor de gebruiker moeilijk zijn om meerdere taken uit te voeren. Corrosie van onderdelen en gebrek aan smering zijn de meest voorkomende redenen voor een beperkte beweging van het wiel. Gebruik een smeerolie om de wrijving te verminderen en een soepele werking van de wielen te garanderen. Bewaar de hydraulische krikken op een droge plaats om vochtophoping en roestvorming in de interne onderdelen te voorkomen.

Hefboom die niet omhoog gaat

Vaak gaat de hefboom van de krik niet omhoog onder het gewicht van de lading. Dit gebeurt wanneer de kleppen niet goed sluiten of wanneer er vreemd materiaal in de kleppen zit. Reinig in dat geval de kleppen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Laat de zuigerstang van de krik zakken
 2. Sluit de ontluchtingsklep
 3. Breng de zuigerstang van de krik handmatig omhoog.
 4. Open de ontluchtingsklep en laat de zuigerstang snel zakken.

De krik slaagt er niet in de maximale hoogte te bereiken

Luchtbellen in het hydraulische circuit verhinderen dat de krik tot zijn maximale capaciteit kan heffen. Spoel de lucht in het hydraulische circuit, zoals besproken in de volgende paragraaf.

Multi olie

Onderhoud van de hydraulische krik is essentieel voor een langere levensduur van het gereedschap en voor de veiligheid op het werk. Dit hoofdstuk behandelt de standaardpraktijken voor goed onderhoud van hydraulische krikken. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant voor de vereiste frequentie (dagelijks/wekelijks/maandelijks) om deze handelingen uit te voeren.

 • Visuele inspectie: Controleer de algemene toestand van de machine en let op beschadigde of ontbrekende onderdelen.
 • Lekken: Controleer of er geen meetbaar toevallig verlies is in het hydraulische circuit. Een licht vochtgehalte is prima, maar niet genoeg om een druppel te vormen.
 • Schoonmaak: Reinig het apparaat om de externe structuur en de bewegende delen vrij te maken van vuil en stof. Hiervoor moet de hydraulische vloeistof worden geleegd, gespoeld en het systeem worden doorgeblazen. Gebruik geschikte apparatuur en oplosmiddelen voor het reinigen van het apparaat.
 • Smering: Smeer de bewegende delen van de hydraulische krik, zoals de hendel, de wielen, de stelschroeven en de scharnieren.
 • Oliepeil: Controleer het oliepeil in de tank en vul zo nodig hydraulische minerale olie bij. Gebruik alleen het door de fabrikant aanbevolen type olie. Gebruik nooit remvloeistof of motorolie, want die kunnen de afdichtingen aantasten.
 • Opslag: Laat de druk van het apparaat af en houd het in de door de fabrikant voorgeschreven positie om luchtbellen in het hydraulische systeem te voorkomen.
 • Ontlucht het hydraulische circuit: Opgesloten luchtbellen verminderen de efficiëntie van een hydraulische krik. Voer de volgende stappen uit om ingesloten lucht uit het apparaat te verwijderen:
  • Open de ontluchtingsklep door hem linksom te draaien. Open ook de olietankdop.
  • Pomp herhaaldelijk om de lucht te laten ontsnappen.
  • Sluit het ontluchtingsventiel door het met de klok mee te draaien. Plaats de olietankdop terug door er druk op uit te oefenen.
  • Controleer of de krik goed werkt.

FAQs

Kan ik remvloeistof gebruiken in een hydraulische krik?

Nee. Het gebruik van remvloeistof of motorolie kan de afdichtingen aantasten. Gebruik alleen het door de fabrikant aanbevolen type olie.

Wat is een vervanger voor hydraulische krikolie?

Gebruik machineolie, ATF (automatische transmissievloeistof) of lichte motorolie met viscositeitsklasse 10W of 20W als vervanging voor de olie van de hydraulische krik.

Hoe doe je hydraulische vloeistof in een krik?

Om een hydraulische krik bij te vullen, zet u de krik eerst waterpas op de grond. Open de ontluchtingsklep om bij de vulplug te komen. Verwijder de plug en vul het reservoir met olie. Plaats de vulplug terug als u klaar bent.

Waarom gaat mijn hydraulische krik niet helemaal omhoog?

Lucht die vastzit in een hydraulische pomp kan ervoor zorgen dat de krik vast blijft zitten in de op- of neerwaartse stand. Ontlucht in dat geval de krik.

Bekijk onze online selectie van hydraulische krikken!