Een uitgebreide gids voor het gebruik en de reparatie van schuifafsluiters

Uitgebreide Gids voor Gebruik en Reparatie van Schuifafsluiters

schuifafsluiter

Figuur 1: Schuifafsluiter

Een schuifafsluiter laat het medium vrij doorstromen of stopt de vloeistofstroom volledig. Schuifafsluiters worden gebruikt in de energiesector, waterleidingbedrijven, afvalwaterzuiveringsinstallaties, pijpleidingen, olie- en gasproductie-industrieën en commerciële gebouwen. Bij nieuwe installaties, onderhoud of herstelwerkzaamheden helpen schuifafsluiters bij het isoleren van bepaalde delen van het waterleidingnet of bij het omleiden van de vloeistofstroom naar de gewenste leidinggedeelten. Schuifafsluiters kunnen soms beschadigd raken. In de volgende gids worden scenario's besproken voor wanneer deze kleppen moeten worden gerepareerd en welke stappen daarvoor moeten worden gevolgd.

Inhoudsopgave

Bekijk onze online selectie van schuifafsluiters!

Wat is een schuifafsluiter?

Schuifafsluiters zijn regelkleppen die worden gebruikt om de vloeistofstroom volledig af te sluiten of een onbelemmerde doorstroming in een pijpleiding mogelijk te maken. Een schuifafsluiter bestaat uit een klepbehuizing, schuif, zitting, spindel, pakking, en een handwiel voor de bediening van de klep, zoals te zien is in figuur 2. De klep en de zitting samen oefenen de functie uit van het afsluiten van de vloeistofstroom. Lees ons artikel over schuifafsluiters voor meer informatie over het werkingsprincipe van een schuifafsluiter en de verschillende soorten schuifafsluiters.

Doorsnede van de schuifafsluiter; schuifafsluiter (A), handwiel (B), spindel (C), pakking (D), bovendeel (E), klepbehuizing (F), en flens (G).

Figuur 2: Doorsnede van de schuifafsluiter; schuifafsluiter (A), handwiel (B), spindel (C), pakking (D), bovendeel (E), klepbehuizing (F), en flens (G).

Problemen met afsluiters

Er zijn verschillende problemen met schuifafsluiters. Door elk probleem doeltreffend aan te pakken, kunnen verdere complicaties worden vermeden. De meest voorkomende oorzaken van defecte schuifafsluiters zijn corrosie en algemene slijtage na verloop van tijd. In de volgende paragrafen worden enkele van de belangrijkste uitdagingen voor schuifafsluiters opgesomd en wordt uitgelegd hoe deze problemen kunnen worden opgelost en verholpen.

Schuifafsluiter sluit niet

Problemen oplossen

Een schuifafsluiter kan niet naar behoren sluiten wanneer er zich sediment in het huis ophoopt. Sedimentophoping doet zich vooral voor wanneer de schuifafsluiter langer dan verwacht volledig open staat, waardoor vuil zich aan de zijkanten ophoopt en de klep niet meer kan sluiten. De sedimenten komen vast te zitten tussen de klep en het binnenwerk van de klep wanneer de klep daalt, wat problemen veroorzaakt.

Hoe het probleem op te lossen

 1. Begin met de afsluiter zo ver mogelijk te sluiten. Let erop dat bij deze stap niet te veel druk wordt uitgeoefend.
 2. Open een gootsteenkraan om vuil uit het systeem te spoelen.
 3. Open de schuif zo ver mogelijk.
 4. Herhaal de cyclus van openen en sluiten tot de poort helemaal vastzit, of tot de poort niet meer dichtgaat. Deze actie breekt vuil meestal los en spoelt eventueel opgebouwd vuil uit de klep. Indien de klep geen neerwaartse beweging vertoont zonder de watertoevoer af te sluiten, moet hij eruit worden gehaald voor evaluatie. Ga naar stap 5 als dit gebeurt.
 5. Sluit de watertoevoer af en verwijder de afsluiter.
 6. Gebruik een sleutel om het ventielhuis van de bovenkant te verwijderen. Zorg ervoor dat u de pakkingmoer, die de pakking vasthoudt en voorkomt dat er water rond het handvat lekt, niet losdraait.
 7. Onderzoek de buitenranden van de klep en schraap eventuele afzettingen weg alvorens de klep opnieuw te monteren.
 8. Schuif de klep terug in de geleiding en draai de bovenkant van het klephuis vast met een sleutel.
 9. Zet de watertoevoer aan en test de klep opnieuw.
 10. Vervang de klep als deze ernstig gecorrodeerd is of vol zit met vuil.

Poortklep zit vast

Een ander veel voorkomend probleem met schuifafsluiters is dat ze vast kunnen komen te zitten. De schuifafsluiter kan vastlopen, waardoor hij zijn functie niet naar behoren kan vervullen.

Problemen met een vastzittende schuifafsluiter oplossen

Voer de volgende stappen uit voordat u een vastzittende schuifafsluiter controleert:

 1. Stop de watertoevoer om het probleem beter te begrijpen.
 2. Isoleer uw werkgebied om de nadelige gevolgen van verdere lekkages te voorkomen.
 3. Onderzoek het gebied om na te gaan of er externe factoren zijn die het probleem veroorzaken, zoals een teveel aan koude of een beschadigde waterleiding. Slijtage en corrosie kunnen ook verhinderen dat schuifafsluiters opengaan.
 4. Plaats een vat onder de beschadigde klep om het overtollige water af te voeren (in geval de klep vastzit) alvorens deze te verwijderen of te bevestigen.

Hoe een vastzittende schuifklep te repareren

 1. Verwijder atmosferische afzettingen van de schroefdraad van de schuifklep.
 2. Breng een penetrerende olie aan op de schuifafsluiter. Veeg de overtollige olie af met een doek en zorg ervoor dat de olie de schroefdraad van de klep bereikt.
 3. Tik met een hamer op de hendel van de klep om te controleren of de klep van open in gesloten toestand verandert.
 4. Bevestig een verstelbare moersleutel op de klephendel. Het is raadzaam handschoenen te dragen tijdens het werk om uitglijden te voorkomen en te zorgen voor een stabiel werkoppervlak.
 5. Verwarm het handvat met een haardroger of een föhn.
 6. Draai aan de klephendel om te controleren of de klepstand daardoor verandert.

Schuifafsluiter lekt uit spindel

Oude en nieuwe kleppen kunnen lekken rond het spindelgedeelte, vooral wanneer de klephendel wordt gedraaid om de klep te openen of te sluiten. Verschillende oorzaken kunnen deze lekkage veroorzaken: het niet vaak volledig sluiten van de klep, beschadiging van de klep, slecht ontwerp, en gebruik van de verkeerde maat schuifafsluiter.

Problemen oplossen

 1. Aanspanning: Draai de hendel van de schuifafsluiter om te controleren of de lekkage wordt veroorzaakt doordat de klep niet sluit. Schuifafsluiters sluiten niet volledig wanneer vuil zich ophoopt in de behuizing van de afsluiter.
 2. Beschadigde klepspindel: Controleer of het spindelgedeelte van de klep beschadigd is. Slijtage en corrosie zijn de meest voorkomende oorzaken van dergelijke schade.
 3. Controleer het ontwerp en de grootte van de klep: Zorg ervoor dat de spindel compatibel is en ontworpen voor uw specifieke ventiel. Zo niet, vervang dan de spindel.

Hoe het probleem op te lossen

 1. Draai de pakkingmoer vast. De pakkingmoer zorgt voor een sterke, waterdichte afdichting waar de spindel de waterlijn raakt. Als er dus een lek is bij de spindel, betekent dat waarschijnlijk dat de klep de stroom niet volledig afsluit. De eerste stap die u dus moet doen om het lek te stoppen, is de pakkingmoer aandraaien.
 2. Vervang het pakkingmateriaal of de sluitring van de spindel. Wanneer de pakkingmoer van de schuifafsluiter wordt aangedraaid, wordt het pakkingmateriaal opgesloten tegen de sluitring om te voorkomen dat er water doorheen komt. Dit pakkingmateriaal verhardt na verloop van tijd en vormt een stevige afdichting waardoor de klep gaat lekken. In dat geval is het beter het pakkingmateriaal van de spindel te vervangen, dat in de meeste doe-het-zelf winkels te vinden is.

Hoe demonteer ik een schuifafsluiter voor reparatie

Voer de volgende stappen uit om een schuifafsluiter voor reparatie te demonteren:

 1. Sluit de hoofdwatertoevoer af.
 2. Maak de klep los van de leidingen door de flensuiteinden los te schroeven.
 3. Maak het bovendeel van het ventiel los met een tang. Draai de pakkingmoer niet los, omdat dit onderdeel ervoor zorgt dat er geen lekken in de spindel ontstaan.
 4. Verwijder de bovenkant van de klep om de zitting en de hendel van de behuizing te scheiden.

U kunt nu elk onderdeel onderzoeken op mogelijke defecten. Gebruik een gereedschap zoals een borstel om elk kleponderdeel schoon te maken. Als er gebreken zijn, moeten de onderdelen worden vervangen; zo niet, dan moet met de montage worden begonnen. Bij de montage moet de klep op de juiste plaats in de behuizing van de klep worden geplaatst en vervolgens moet het bovendeel worden vastgeschroefd. Draai nu aan de hendel om te zien of de klep werkt. De schuif moet volledig kunnen openen en sluiten. Als alles goed is, plaatst u de klep terug op de pijpleiding.

Let op: Het is raadzaam industriële afdichtingstape te gebruiken om de klep terug in de pijpleiding te plaatsen.

Vervangen van een schuifafsluiter door een kogelkraan

Kies waar mogelijk altijd voor kogelkranen in plaats van schuifafsluiters. Kogelkranen zijn over het algemeen doeltreffender, hoewel ze duurder zijn. Kogelkranen sluiten beter af wanneer ze gesloten zijn, en ze zijn betrouwbaarder en duurzamer dan schuifafsluiters. Voer de volgende stappen uit om een schuifafsluiter door een kogelkraan te vervangen:

 1. Opwarmen: Voordat u de schuifklep vervangt, moet u een brander pakken om de onderdelen (klepverbindingen en hendelsteel) te verhitten voor verwijdering.
 2. Zet het water uit: Laat het water uit de leidingen lopen door het af te sluiten. Open dan de klep en verwarm de klepverbindingen.
 3. Gebruik kanaalsloten: Pak de klep vast met een hamer om te zien of hij beweegt. Als dat zo is, is het heet genoeg. Als hij niet beweegt, breng dan warmte aan op de aangrenzende delen en wat zijdelingse druk.
 4. Definitieve installatie: Installeer nu de kogelkraan.

FAQs

Zijn kogelkranen beter dan schuifafsluiters?

Ja, kogelkranen hebben een kortere reactietijd en betere afdichtingseigenschappen dan schuifafsluiters.

Welk gereedschap moet ik in mijn reparatieset voor klepafsluiters bewaren?

Haal een zitting verwijderaar, een schroevendraaier en een moersleutelset.

Kunnen schuifafsluiters defect raken?

Ja, schuifafsluiters kunnen door slijtage en corrosie defect raken en moeten op mogelijke gebreken worden onderzocht.

Waarom lekt mijn schuifafsluiter?

De schuifafsluiter kan lekken doordat hij niet volledig sluit, beschadigd is, een slecht ontwerp heeft of de verkeerde maat heeft voor de toepassing ervan.

Bekijk onze online selectie van schuifafsluiters!