Foutopsporing Bij Stroomonderbrekers

Foutopsporing Bij Stroomonderbrekers

Elektrisch paneel met doorgeslagen stroomonderbreker

Figuur 1: Elektrisch paneel met doorgeslagen stroomonderbreker

Problemen met stroomonderbrekers oplossen is een belangrijk proces voor iedereen die werkt met een stroomonderbreker, een belangrijk onderdeel van een elektrisch systeem. Stroomonderbrekers beschermen elektrische apparaten en bedrading tegen oververhitting, brand en elektrische schokken door de stroomtoevoer af te sluiten als er een probleem is. Onderbrekers kunnen echter defect raken, wat leidt tot stroomuitval of zelfs schade aan het elektrische systeem. In dit artikel wordt het oplossen van problemen met stroomonderbrekers besproken, met inbegrip van veel voorkomende symptomen van een slechte stroomonderbreker, de typische oorzaken van storingen en de oplossingen om het probleem te verhelpen.

Inhoudsopgave

Bekijk onze online selectie van stroomonderbrekers!

Wat is een stroomonderbreker?

Een stroomonderbreker is een veiligheidsvoorziening. Als er een storing is in een elektrisch circuit, sluit de stroomonderbreker automatisch de stroomtoevoer naar dat circuit af. De uitschakeling beschermt elektrische apparaten tegen oververhitting en brand en beschermt mensen tegen elektrische schokken. Lees ons overzichtsartikel over stroomonderbrekers voor meer informatie over de werking van deze apparaten. Onze artikelen over kleine automaten en aardlekschakelaars bieden inzicht in de werking van specifieke typen automaten.

Problemen met stroomonderbrekers oplossen

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u kunt nagaan of een stroomonderbreker al dan niet slecht is. Soms is het echter duidelijk dat een stroomonderbreker niet goed werkt. Zonder een duidelijke aanwijzing (bv. oververhitting van de stroomonderbreker) is het nuttig om eerst overbelasting of kortsluiting uit te sluiten als reden waarom de stroomonderbreker is geactiveerd.

 • Overbelasting: Stroomonderbrekers kunnen slechts een bepaalde hoeveelheid stroom door het circuit verwerken. Zo hebben huizen in de VS doorgaans stroomonderbrekers die 120V of 240V aankunnen. Een goed werkende stroomonderbreker schakelt uit wanneer de stroom deze hoeveelheid overschrijdt. Om te testen op overbelasting zet u de stroomonderbreker uit en verwijdert u alles wat op het circuit is aangesloten. Sluit vervolgens één voor één de apparaten aan en laat ze werken. Als de stroomonderbreker op een gegeven moment weer afgaat, kan er sprake zijn van overbelasting.
 • Kortsluiting: Een kortsluiting treedt op wanneer de stroom rechtstreeks van de fasedraad naar de nuldraad loopt. Dit veroorzaakt een piek in de stroom, en de stroomonderbreker zou moeten doorslaan. Bij de vorige bespreking van overbelasting is het mogelijk dat het apparaat dat de stroomonderbreker heeft geactiveerd, het circuit niet heeft overbelast maar kortgesloten. Dit kan worden getest door alle apparaten los te koppelen en alleen het betreffende apparaat aan te sluiten. Als de automaat afgaat, dan is dat zeer waarschijnlijk door kortsluiting en niet door overbelasting.
 • Aardlek: Een lekstroom treedt op wanneer de stroom in een circuit een onbedoelde weg neemt naar de aarde, die een metalen onderdeel van een apparaat, de aarde of een persoon kan zijn. Specifieke typen automaten, bijvoorbeeld aardlekschakelaars, schakelen het circuit uit als een lekstroom wordt gedetecteerd.

Symptomen kapotte stroomonderbreker

Er zijn verschillende symptomen van defecte stroomonderbrekers, waaronder:

 • De stroomonderbreker gaat vaak uit: Als overbelasting en kortsluiting zijn uitgesloten als redenen voor het doorslaan van de automaat, en de automaat blijft niet ingeschakeld, is de oorzaak waarschijnlijk de defecte automaat zelf. Het kan gevaarlijk zijn als een stroomonderbreker blijft doorslaan, dus is het belangrijk de oorzaak van het doorslaan te onderzoeken.
 • De breker wordt niet gereset: Als alle belasting op het circuit is losgekoppeld of uitgeschakeld, en de stroomonderbreker niet wordt gereset, is de stroomonderbreker waarschijnlijk kapot.
 • Brandende geur: Een defecte stroomonderbreker die niet uitschakelt, raakt oververhit, wat leidt tot een brandlucht.
 • Heet om aan te raken: De temperatuur van de stroomonderbreker mag niet hoger zijn dan 60 °C (140 °F). Dit betekent dat de plastic onderdelen van de stroomonderbreker moeten kunnen worden aangeraakt zonder een branderig gevoel. Een andere reden waarom een stroomonderbreker warm wordt, is dat de stroom die er doorheen loopt net onder de hoeveelheid blijft die de stroom zou uitschakelen. Deze kwestie moet worden opgelost.
 • Stroomonderbreker gaat niet aan: Als overbelasting en kortsluiting zijn uitgesloten en de stroomonderbreker nog steeds niet wordt ingeschakeld, is hij waarschijnlijk defect.
 • Defecte veer: De veer die de schakelaar van de vermogenschakelaar in de uitgeschakelde of uit-stand zet, kan defect zijn. In dit geval schakelt de stroomonderbreker uit, maar de schakelaar beweegt niet. Als een circuit in het gebouw stroom verliest, maar geen van de stroomonderbrekers lijkt te zijn geactiveerd, controleer dan op een defecte veer. Doe dit door alle schakelaars lichtjes naar de uit-stand te tikken. Schakelaars op stroomonderbrekers met functionerende veren bewegen niet. Bij een lichte tik beweegt de schakelaar met de defecte veer gemakkelijk naar de uit-stand. Vervang een stroomonderbreker met een defecte veer.

Een stroomonderbreker testen met een multimeter

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een stroomonderbreker kunt controleren met een multimeter. Een multimeter kan doorslaggevende informatie geven over de vraag of een stroomonderbreker al dan niet naar behoren functioneert. Een gebruiker kan twee tests uitvoeren om de status van de stroomonderbreker te bepalen: weerstand en spanning. Lees ons artikel over het gebruik van een multimeter voor meer informatie.

Weerstandstest - hoe test u een stroomonderbreker zonder stroom?

 1. Draag geïsoleerde handschoenen.
 2. Schakel de stroom uit door de hoofdstroomonderbreker uit te schakelen.
 3. Stel de multimeter in om de weerstand te meten.
 4. Zet de zekering in de aan-stand.
 5. Plaats de rode sonde van het gereedschap op de faseaansluiting van de stroomonderbreker en de zwarte sonde op de nulaansluiting.
 1. Een uitlezing van 0 weerstand geeft aan dat de stroomonderbreker correct werkt.
 2. Een waarde van 0,003 ohm of hoger geeft aan dat de stroomonderbreker defect is.

Spanningstest

 1. Draag geïsoleerde handschoenen.
 2. Controleer of er stroom door de stroomonderbreker gaat. De hoofdschakelaar moet in de aan-stand staan.
 3. Stel de multimeter in om de spanning te meten.
 4. Zet de zekering in de aan-stand.
 5. Raak met de rode sonde van de multimeter de faseaansluiting van de stroomonderbreker aan. Raak met de zwarte sonde de aarde aan, zoals het metalen oppervlak van het schakelbord.
 6. De resulterende spanningswaarde moet in de buurt liggen van de hoeveelheid spanning waarvoor de stroomonderbreker is ontworpen. Bijvoorbeeld, in een gebouw met 120V stroomonderbrekers kan de aflezing iets afwijken van 120V (110V tot 125V). Een significante afwijking geeft aan dat de vermogenschakelaar niet goed functioneert.

Aardlekschakelaars

Aardlekschakelaars, zoals een aardlekschakelaar (afbeelding 2) of een booglekschakelaar, hebben testknoppen om te bepalen of de schakelaar werkt. Wanneer de testknop van de stroomonderbreker wordt ingedrukt, wordt een storing in het circuit gesimuleerd, en moet de stroomonderbreker doorslaan. Als de zekering niet doorslaat, is hij defect en moet hij onmiddellijk worden vervangen.

Aardlekschakelaars kunnen onderbrekers zijn in het hoofdschakelpaneel of rechtstreeks geïnstalleerd in stopcontacten. De testknop simuleert een storing en met de resetknop wordt de vermogenschakelaar weer ingeschakeld.

Figuur 2: Aardlekschakelaars kunnen onderbrekers zijn in het schakelpaneel of rechtstreeks in stopcontacten worden geïnstalleerd. De testknop simuleert een storing, en de resetknop zet de vermogenschakelaar weer aan.

De hoofdschakelaar gaat niet meer aan.

Hoofdstroomonderbrekers hebben schakelveren met een aanzienlijk grotere kracht dan onderbrekers van aftakkingen. Daarom is het mogelijk dat hij niet wordt ingeschakeld omdat er niet genoeg kracht wordt uitgeoefend om de schakelaar om te zetten. Als dit niet het geval is, kan de hoofdstroomonderbreker defect zijn en moet deze worden vervangen. Aangezien een hoofdstroomonderbreker rechtstreeks verbonden is met een externe stroombron, is het raadzaam om voor dit werk contact op te nemen met een erkende elektricien.

FAQs

Kan een stroomonderbreker uitvallen zonder af te gaan?

Als een stroomonderbreker doorslaat, is hij niet uitgevallen. Het werkt zoals het hoort. Een defecte stroomonderbreker kan ertoe leiden dat hij niet uitschakelt, wat kan leiden tot oververhitting, brand en elektrische gevaren.

Waarom klikt de stroomonderbreker niet terug aan?

Het is mogelijk dat een zekering niet terug klikt omdat er kortsluiting of overbelasting in het circuit is. Als deze zijn uitgesloten, dan klikt hij niet meer aan omdat hij defect is en moet worden vervangen.

Kan een stroomonderbreker defect raken?

Ja, een stroomonderbreker ondergaat na verloop van tijd slijtage en gaat uiteindelijk stuk. Ook oververhitting en lichtbogen kunnen een stroomonderbreker beschadigen. Ten slotte zijn sommige stroomonderbrekers al slecht voordat ze ooit gebruikt zijn. Test een stroomonderbreker altijd met een multimeter voordat u hem installeert.

Bekijk onze online selectie van stroomonderbrekers!