Spoel van een magneetventiel vervangen

De verschillende delen van een magneetventiel

De spoel van een magneetventiel wekt een magnetisch veld op waarmee het ventiel kan schakelen. Als een spoel (solenoid) defect is, kan het lastig zijn om een nieuw origineel exemplaar te vinden. Een universele vervangingsspoel kan hierbij een uitkomst zijn. Bij het selecteren van de juiste universele vervangingsspoel dient u de technische eisen aan de spoel te controleren. Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste parameters weer om een overwogen keuze te kunnen maken.

 

Bekijk ons aanbod spoelen en magneetventielen!

1. Bepaal de bemating en bevestiging van de spoel

Een van de belangrijkste aspecten bij het selecteren van een vervangingsspoel is dat de dimensies van het gat in de spoel overeenkomen (diameter D en hoogte H). De vervangingsspoel mag een kleine speling in de diameter hebben ten opzichte van de armatuur van het magneetventiel, maar niet te groot. De veldsterkte neemt af naarmate de speling groter wordt. Als indicatie kunt u een maximale speling van 15% van de armatuurdiameter aannemen. Bij de vervangingsspoelen staat de bemating aangegeven op de productpagina. Vaak worden spoelen bevestigd door middel van een moer.

Diameter en hoogte van gat in de spoel

De diameter en hoogte van het gat in de spoel zijn de belangrijkste afmetingen.

2. Bepaal het voltage en elektrisch vermogen

Voltage en het type signaal (wisselstroom of gelijkstroom)

Bepaal of de elektrische aansluiting wisselstroom of gelijkstroom is. Wisselstroom is aangegeven met AC (engels voor Alternating Current) of met de frequentie van het spanningssignaal in Herz (Hz), bijvoorbeeld 50Hz of 60Hz. Soms wordt een symbool gebruikt dat het wisselspanningsignaal representeert: ~. Gelijkstroom wordt aangegeven met DC (Direct Current). Het symbool voor gelijkstroom is als volgt: - - - . Soms wordt echter alleen het voltage genoemd zonder toevoeging dat het gelijkstroom betreft.

Bepaal ook het voltage van de elektrische voeding. Gangbare voltages zijn 230V AC, 120V AC, 24V AC, 24V DC of 12V DC. Bij onzekerheid over het voltage en het type signaal (AC/DC) is het verstandig de voeding te controleren met behulp van een multimeter.

Elektrische Vermogen (Watt)

Het elektrisch vermogen van een spoel is de hoeveelheid elektrische energie die gedissipeerd (gebruikt) wordt als deze bevestigd is op het magneetventiel en ingeschakeld is. Deze wordt meestal uitgedrukt in de eenheid Watt (W). Zorg ervoor dat het vermogen van de vervangingsspoel ongeveer gelijk is aan of hoger dan de waarde van de defecte spoel.

Bij gelijkstroom is het elektrisch vermogen lineair afhankelijk van het voltage en amperage volgens de formule:

P = V·I

waarbij geldt:

  • P = elektrisch vermogen in Watt (W)
  • V = voltage in Volt (V)
  • I = amperage in Ampere (A)

Als 2 van de 3 grootheden bekend zijn, is de derde eenvoudig uit te rekenen. Ter illustratie rekenen we het amperage uit van een 12V DC spoel met een vermogen van 6 Watt. I = P / V, ofwel 6/12= 0.5 Ampere.

Bij wisselstroom geldt deze formule niet, omdat het spanningssignaal een sinusbeweging maakt. Hierbij kan het werkelijke vermogen bepaald worden met de power factor . In de praktijk zal het werkelijke vermogen dus iets lager liggen dan Volt x Ampere.

3. Bepaal het type connector

Spoelen worden vaak met een DIN connector aangeboden. De spoel is dan uitgevoerd met pinnen waar in een vrouwelijke connector op wordt aangesloten. Een DIN-connector heeft duidelijke voordelen boven losse draden, zoals een goede isolatie, bescherming tegen vocht, en snelle aansluiting. De meest voorkomende uitvoeringen zijn DIN43650-A en DIN43650-B. In onderstaande afbeelding is de maatgeving van beide varianten aangegeven.

Dimensies DIN-A connector magneetventielDimensies DIN-A connector magneetventiel

Maatvoering voor DIN-A (links) en DIN-B (rechts).

 

4. Normering

IP beschermingsgraad

De meeste spoelen zijn uitgevoerd met een DIN-A of DIN-B connector (volgens EN 175301-803) en hebben daardoor een IP-65 beschermingsgraad mits correct aangesloten.

ATEX

ATEX, Frans voor ATmosphères EXplosibles, is een Europese richtlijn welke voorschriften beschrijft voor apparaten en systemen in explosie gevaarlijke omgevingen.

5. Installatie

Voordat u met de installatie begint, dient u kennis te hebben genomen van de veiligheidsinstructies. Bevestig de spoel op het magneetventiel volgens de voorbeeld-tekening. Als u wisselspanning gebruikt, is het zeer belangrijk dat de spoel niet bekrachtigd wordt als deze niet bevestigd is op het magneetventiel. Door het ontbreken van massa in de spoelkern neemt de stroomsterkte toe en kan de spoel zelfs doorbranden.

Voorbeeld montage spoel op magneetventiel

Installatie van een DIN-connector voor een magneetventiel.

Als de spoel een DIN-connector heeft kan onderstaande figuur gebruikt worden als hulpmiddel bij de installatie. Sluit de polen 1 en 2 aan op de voeding. De polariteit is hierbij niet van belang. Sluit altijd de aarde aan de gebruik de leiding zelf niet als aarde. Sluit de connector goed aan zodat er geen vocht ussende spoel en de connector klomt. Gebruik een ronde kabel en zorg ervoor dat druppels aan de kabel niet in de connector kunnen glijden.

Montage DIN connector magneetventiel

Installatie van een DIN-connector voor een magneetventiel.

Bekijk ons aanbod spoelen en magneetventielen!


Maandelijkse nieuwsbrief

  • Wie: Voor iedereen met interesse in fluid control technologie!
  • Waarom: Heldere en interessante technische informatie over ons vakgebied in een compact maandelijks overzicht.
  • Wat: Nieuwe producten, technische achtergrondartikelen, video’s, aanbiedingen, branche info, en nog veel meer waarvoor u zich moet aanmelden om het te zien!